Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Er prioriteringene riktig. Før planene godkjennes av selgeren selv, bør de gjennomgå en kritisk vurdering fra selgeren side:

ma3.gif (4462 bytes)

Finn deretter ut hvor mange kundebesøk du gjennomsnittlig klarer i løpet av en dag eller uke. Ved å gange antall tilgjengelige arbeidsdager med antall kundebesøk selgeren klarer i løpet av en dag får man oversikt over hvor mange salgsbesøk selgeren teoretisk har mulighet til å gjennomføre det kommende året.

Se også på fordelingen mellom eksisterende kunder, kunder under bearbeiding og ikke bearbeidede kunder m.h.t. antall salgsbesøk, TM – tiltak og DM – kampanjer. Er det en riktig fordeling og prioritering av innsatsen (fordelingen av salgsbesøk, TM og DM etter potensialet som ligger i de hos de ulike kundetypene. Sett gjerne opp en matrise (prosentandelene I tabellen under er vilkårlige).

Finn deretter ut hvor mange kundebesøk du gjennomsnittlig klarer i løpet av en dag eller uke. Ved å gange antall tilgjengelige arbeidsdager med antall kundebesøk selgeren klarer i løpet av en dag får man oversikt over hvor mange salgsbesøk selgeren teoretisk har mulighet til å gjennomføre det kommende året.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss