Domene og webhotell fra OnNet.no

styringsystemerBlandingsøkonomiens tro på styring av totaløkonomien har krevd nye metodiske hjelpemidler for å klargjøre sammenhengen mellom tiltak og mål.

I utviklingen av styringsmodeller på makroplan har Norge vært et foregangsland, og den norske politikken er sterkt inspirert av keynesiansk teori.

Vanligvis strekker den økonomiske planleggingen i en blandingsøkonomi seg over tre dimensjoner:

Til makroøkonomisk planlegging regnes både planlegging av statens egen virkomhet og planlegging fore hele økonomien. Dokumentene som redgjør for disse planene er;

  • Statsbudsjettet
  • Nasjonalbudsjettet
  • Langtidsprogrammet

Hensikten med dokumentene er å:

  • klargjøre virkemidlenes effekt på målsettingene (Mål/middel analyser)
  • koordinere de ulike virkemidlene
  • samordne de ulike interessegruppenes krav.

Statsbudsjettet

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.