Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

styringsystemerBlandingsøkonomiens tro på styring av totaløkonomien har krevd nye metodiske hjelpemidler for å klargjøre sammenhengen mellom tiltak og mål.

I utviklingen av styringsmodeller på makroplan har Norge vært et foregangsland, og den norske politikken er sterkt inspirert av keynesiansk teori.

Vanligvis strekker den økonomiske planleggingen i en blandingsøkonomi seg over tre dimensjoner:

Til makroøkonomisk planlegging regnes både planlegging av statens egen virkomhet og planlegging fore hele økonomien. Dokumentene som redgjør for disse planene er;

  • Statsbudsjettet
  • Nasjonalbudsjettet
  • Langtidsprogrammet

Hensikten med dokumentene er å:

  • klargjøre virkemidlenes effekt på målsettingene (Mål/middel analyser)
  • koordinere de ulike virkemidlene
  • samordne de ulike interessegruppenes krav.

Statsbudsjettet

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss