Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 2 av 14 artikler om Informasjon

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Den som mener han best kan treffe sitt marked gjennom sin egen sunne fornuft eller via guddommelig åpenbaring, kan selvfølgelig oppleve å få rett. “Selv en blind gris kan finne trøfler, men det er en fordel å vite at de vokser i skoger (David Ogilvy- Om reklame)”.

Av den grunn trenger vi informasjon om alle vesentlige sider av omgivelsene våre. Det vil i praksis si de faktorene som inngår i markedssystemet.

Det er ikke vanskelig å forstå at vi trenger informasjon om arbeidsbetingelsene våre. Men hvor mye informasjon trenger vi egentlig for å fatte gode beslutninger ?

En påstand i meningsmålingskretser er:

“Du kan aldri få nok kunnskap om markedet ditt”

Selv om dette er et credo som er velegnet til å selge flere undersøkelser, er det usikkert om ledere og markedsførerne har glede av all denne informasjonen. En psykologisk test fra USA viser nettopp dette. En gruppe mennesker ble plassert i beslutningssituasjoner, og etterhvert tilført en større og større mengde informasjon de skulle ta beslutningene ut ifra. Testen viste at når informasjonsmengden oversteg et vist nivå, ble beslutningene systematisk dårligere. Forsøkspersonene var rett og slett ute av stand til å hanskes med alt de fikk vite, og avgjørelsene ble dårligere.

Poenget er å kunne skaffe nok informasjon frem til neste beslutning. Det er innovasjon (nytenkning), ikke informasjon som er minimumsfaktoren i markedsføring og organisasjonsutvikling forøvrig.

Du leser nå artikkelserien: Informasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << InformasjonInnbokskontroll >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Informasjon
 • Hvor mye informasjon trenger vi ?
 • Innbokskontroll
 • Informasjonstyper (datatyper)
 • Informasjonsbruk
 • Informasjonsøkonomi
 • Informasjonen skal bygge bro mellom kjerneprosessene
 • Informasjonsstruktur
 • Visualiser din nye informasjonsstruktur
 • Informasjonsdeling
 • Internkommunikasjon (Organisasjonskommunikasjon)
 • Informasjonsanalyse
 • GDPR («General Data Protection Regulation»)
 • Strategisk analysemetoder for informasjonstrategien
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.