Domene og webhotell fra OnNet.no

EDI og EDIFACT – den første e-handelstandarden

EDI og EDIFACT – var den første e-handelstandarden og er blitt utviklet siden 1980-tallet. 

Electronic Data Interchange (EDI) er en benevnelse for elektronisk utveksling av meldinger. EDI-meldinger har tradisjonelt vært benyttet for utveksling av data- og informasjon mellom to virksomheter. 

EDI kjennetegnes av at transaksjonen mellom kjøper og selger skjer på et lukket nett og brukes derfor primært av konsern og offentlig sektor som har tilgang til et eget lukket nett for datautveksling. 

Grunnideen bak EDIFACT er at ulike behov og krav skal dekkes gjennom en global standard. Hensikten med formatet har vært å effektivisere meldingsutveksling, og tilhørende forretningsprosesser, mellom etablerte forretningsforbindelser.

ISO betegner standarden som ISO 9735. Det eksisterer også en amerikansk standard for EDI. Standarden blir kalt ANSI X12. Det er utarbeidet flere versjoner av X12 og EDIFACT, og det er visse problemer med kompatibilitet mellom dem.

Modellen under viser hvordan virksomheter kan utveksle EDI-meldinger med hverandre.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.