Domene og webhotell fra OnNet.no

Den virale spredningsprosessen viser:

Hvordan et kommersielt budskap kan bli spredd i en befolkning hvis befolkningen mener budskapet bør deles med andre

Med befolkning menes i denne sammenheng en større gruppe mennesker, f.eks. en kultur, sub-kultur, sosial klasse eller større sosiale grupper. Mens kommersielle budskap refererer til det faktum at vi her ikke snakker om spredning om samfunnsnyttige budskap, men om kommersielle budskap som en virksomhet har laget for å påvirke befolkningens oppfatning av noe.

Den virale spredningsprosessen kan skje både fysisk og elektronisk. Vi skiller derfor mellom:

  • WOM (Word Of Mouth) – også kalt “jungeltelegrafen” og “vareprat. En samlebetegnelse for anbefalinger og advarsler om bestemte virksomheter, produkter og tjenester vi får fra våre sosiale omgivelser, f.eks. vår familie, venner, bekjente og arbeidskolleger.
  • eWOM (Electronic Word Of Mouth) – også kalt “mouse of word” og omfatter alle likes, delinger og kommentarer vi ser og gjør gjennom elektroniske medier og da spesielt gjennom de sosiale mediene.

WOM og eWOM er dermed to uttrykk for effektene vi ønsker å oppnå gjennom å gjennomføre en viral kampanje. Av den grunn anbefaler jeg at du i denne sammenheng leser teoriene om WOM og eWOM for å få en bedre forståelse av hvordan den virale spedningsprosessen vil skje i praksis. 

Både WOM og eWOM er en sosial spedningsprosess. For å få en forståelse av hvilke drivkrefter som ligger bak de virale spedningsmekanismene anbefaler jeg derfor at du leser min artikkelserie om den sosiale spedningsprosessen, samtidig som du setter deg inn i bruk av både WOM og eWOM i markedsføringssammenheng.

Viktige kjennetegn ved den virale spedningen

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.