Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 10 av 26 artikler om Genetikk

    Denne artikkelen er del 21 av 27 artikler om Barnets utvikling

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Forskere anslår at rundt 80 prosent av vår høyde avgjøres av våre gener, selv om det er mye rundt vår høyde utvikling vi ennå ikke forstår fult ut.

For de fleste av oss kontrolleres høyden i stor grad av en kombinasjon av genetiske varianter som hver for seg har en beskjedne effekter på høyden vår.

Foruten at FGFR3- genet i stor grad avgjør hvilken høyde vi får, har forskere identifisert hundrevis av andre gener også påvirker høydeutviklingen vår.

Fordi høyden bestemmes av flere genvarianter (et arvemønster kalt polygenarv), er det vanskelig å nøyaktig forutsi hvor høyt et barn vil bli. Selv om det er mest vanlig at barna blir omtrent like høye som foreldrene, kan ulike gen-kombinasjoner skape store høydeforskjeller mellom søsken.

Høyden påvirkes også av andre biologiske mekanismer (f.eks. hormoner) som også virkes av genetikk. Rollene til alle disse mekanismene er ennå ikke fullt ut forstått.

Foruten genetiske og biologiske determinanter påvirkes høyden også av miljøfaktorer som inkluderer ernæringsstatusen til moren under graviditeten, om hun røykte, og eksponeringen for andre farlige stoffer.

Et godt næret, sunt og aktivt barn vil sannsynligvis være høyere som voksen enn et barn med dårlig kosthold, smittsomme sykdommer eller utilstrekkelig helsehjelp. Sosioøkonomiske faktorer som inntekt, utdanning og yrke kan også påvirke høyden.

I noen tilfeller spiller etnisitet en rolle i voksnes høyde, men studier på innvandrerfamilier har vist at flytting til et land med bedre tilgang til næringsrik mat, helsetjenester og sysselsettingsmuligheter kan ha betydelig innflytelse på høyden til neste generasjon.

Siden vi blir høyere når vi har en høyere levestandard og bedre helse, med mer enn nok mat, hvile, medisiner og sosial stabilitet er det ikke overraskende at norske menn i 2013 var 11 centimeter høyere enn i 1870 i gjennomsnitt. 

Hva som skjer i de to første leveårene til et menneske, betyr derimot mye for høyden.

Siden 1875 er både kostholdet og kunnskapen om det, blitt mye bedre. Også bedrede sanitære forhold har gjort sitt til at vi er høyere nå enn før.

Kilder:

 • GHR. Hentet 30.06.20: https://ghr.nlm.nih.gov/primer/traits/height
Du leser nå artikkelserien: Genetikk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hårfarge og hårtekstur – et resultat av genetikkAtletisk utseende og ytelse avgjøres av genetikk og miljø >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Arv og miljø
 • Darwin sin evolusjonsteori
 • Menneskets evolusjonsprosess
 • Genetikk : Gen – kromosom – DNA
 • Utseende vårt er genetisk bestemt
 • Blodtype er genetisk bestemt
 • Fingeravtrykk er genetisk bestemt
 • Øyenfargen avgjøres av genene
 • Hårfarge og hårtekstur – et resultat av genetikk
 • Høyde – et resultat av genetikk
 • Atletisk utseende og ytelse avgjøres av genetikk og miljø
 • Arvelige sykdommer
 • Arv (genetikk) forklarer bare vår grunnleggende atferd
 • Instinkter og drifter (Homostasen)
 • Hormoner
 • Nervesystemet
 • Hjernen
 • Sansesystemet (våre 7 sanser)
 • Persepsjon
 • Hukommelse
 • Emosjoner (følelser)
 • Temperament
 • Intelligens (IQ)
 • Kreativitet
 • Stress
 • Menneskelig modning
 • Du leser nå artikkelserien: Barnets utvikling

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hårfarge og hårtekstur – et resultat av genetikkAtletisk utseende og ytelse avgjøres av genetikk og miljø >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Fødselen og tiden rett etter fødselen
 • Mor etter fødselen
 • Mat og drikke i ammeperioden
 • Barnets fysiologiske utvikling
 • Barnets sanseutvikling
 • Språk
 • Eriksons 8-trinnsmodell for menneskelig utvikling
 • Barnets utvikling: 0-12 mnd
 • Barnets utvikling: 1 – åringen
 • Barnets utvikling: 2 – åringen
 • Barnets utvikling: 3 – åringen
 • Barnets utvikling: 4 – åringen
 • Barnets utvikling: 5 – åringen
 • Barnets utvikling: 6 – åringen
 • Arv og miljø
 • Genetikk : Gen – kromosom – DNA
 • Utseende vårt er genetisk bestemt
 • Blodtype er genetisk bestemt
 • Øyenfargen avgjøres av genene
 • Hårfarge og hårtekstur – et resultat av genetikk
 • Høyde – et resultat av genetikk
 • Atletisk utseende og ytelse avgjøres av genetikk og miljø
 • Arvelige sykdommer
 • Arv (genetikk) forklarer bare vår grunnleggende atferd
 • Temperament
 • Intelligens (IQ)
 • Kreativitet
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.