Domene og webhotell fra OnNet.no

Man kan ikke fastsette prisene utelukkende ut fra de interne forholdene. De eksterne faktorene, er forhold som bedriften selv ikke kan kontrollere. Disse faktorene er kanskje enda viktigere enn de interne. 

De viktigste enkeltfaktorene er:

  • Etterspørsel
  • Markedsstruktur
  • Bransjepraksis
  • Leverandørene
  • Konjunkturer
  • Myndighetene
  • Kunden
  • Inntekt og andre makrofohold

Etterspørsel

Kjennskap til etterspørselsforholdene er avgjørende for å kunne sette riktig pris, da etterspørselen kanskje er den viktigste enkeltfaktoren, sammen med kostnadene, som påvirker prisen. Ett av grunnprinsippene i markedsøkonomen er at etterspørselen i markedet til slutt vil avgjøre varens pris. Er etterspørselen høy og tilbudet lite, vil prisen automatisk stige.

Motsatt skjer dersom det oppstår ett stort tilbud på en lite etterspurt vare. Prisen av en vare vil derfor bli påvirket av hvor krysningspunktet mellom tilbud og etterspørsel er.

Markedstruktur

Hvordan markedet er sammensatt er også avgjørende i valg av prispolitikk. Antall konkurrerende foretak, deres innbyrdes størrelse og grad av produktdifferensiering er faktorer som spiller inn. Her må man også vurdere hvordan konkurrentene vil reagere på prispolitikken. Hvis du setter ned prisen, vil de følge etter?

Her må man med andre ord ta hensyn til hvilken markedsform man konkurrerer under:

Fullkommen konkurranse
Monopol
Oligopol
Monopolistisk konkurranse

Bransjepraksis

I mange bransjer er det etablert normer som prisene tilpasses. Disse prisleiene kan gjelde rabatter eller avanser, betalings- og kredittbetingelser osv.

Leverandørene

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.