Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Man kan ikke fastsette prisene utelukkende ut fra de interne forholdene. De eksterne faktorene, er forhold som bedriften selv ikke kan kontrollere. Disse faktorene er kanskje enda viktigere enn de interne. 

De viktigste enkeltfaktorene er:

 

Etterspørsel

Kjennskap til etterspørselsforholdene er avgjørende for å kunne sette riktig pris, da etterspørselen kanskje er den viktigste enkeltfaktoren, sammen med kostnadene, som påvirker prisen. Ett av grunnprinsippene i markedsøkonomen er at etterspørselen i markedet til slutt vil avgjøre varens pris. Er etterspørselen høy og tilbudet lite, vil prisen automatisk stige.

Motsatt skjer dersom det oppstår ett stort tilbud på en lite etterspurt vare. Prisen av en vare vil derfor bli påvirket av hvor krysningspunktet mellom tilbud og etterspørsel er.


Markedstruktur

Hvordan markedet er sammensatt er også avgjørende i valg av prispolitikk. Antall konkurrerende foretak, deres innbyrdes størrelse og grad av produktdifferensiering er faktorer som spiller inn. Her må man også vurdere hvordan konkurrentene vil reagere på prispolitikken. Hvis du setter ned prisen, vil de følge etter?

Her må man med andre ord ta hensyn til hvilken markedsform man konkurrerer under:

Fullkommen konkurranse
Monopol
Oligopol
Monopolistisk konkurranse

Bransjepraksis

I mange bransjer er det etablert normer som prisene tilpasses. Disse prisleiene kan gjelde rabatter eller avanser, betalings- og kredittbetingelser osv.

Leverandørene

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss