Lightspeed webhotell

hippokratesTypeteoriene prøver å klassifisere folks personlighet i ulike personlighets kategorier som beskriver hva som karakteriserer deres personlighet.

Disse teoriene benyttes i mindre grad idag, da de ofte anses som for enkle forklaringsvariabler på folk personlighet.

Eksempler på slike typeteorier er:

Hippokrates typeteori

Legevitenskapens far, Hippokrates, utformet den første kjente personlighets teorien omkring 400 år f. Kristus.

Han delte sine klienter inn i fire kategorier. Kategoriene er vist i modellen under.


Sheldons typeteori

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg