Domene og webhotell fra OnNet.no

P/B er en forkortelse for Pris/Bok og er en mye brukt multippel (forholdstall) blant av analytikere og investorer i komparative analyser. Nevneren i P/B er knyttet til selskaps balanse. Uttrykket bokverdi er knyttet til at vi henter verdiene fra regnskapet og ikke fra markedsverdien. Med bokverdier menes egenkapital. P/B blir dermed et uttrykk for hvor mye investorer har investert i selskapet. P/B blir, på samme måte som P/E, brukt både på totale verdier og på per aksje nivå.

pris-bok

P/B

P/B-forholdet til selskapene påvirkes av kapitalstrukturen. Vi bør derfor først finne det ujusterte pris/bok-forholdet for de to selskapene, og deretter beregnet tilsvarende forhold med fokus på netto driftskapital.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.