Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er systemutvikling?

Systemutvikling (Software Engineering) er:

– Prosessen med å lage og vedlikeholde informasjonssystemer.

Det vil si prosessen vi går igjennom for å lage og ta i bruk et informasjonssystem som er basert på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Begrepet omhandler alle teorier, metoder og verktøy for profesjonell utvikling av et informasjonssystem (programvare), fra start til slutt.

Systemutviklingsprosessen

Systemutviklingsprosessen, også kalt programvareutviklingsprosessen. er et strukturert sett av aktiviteter som trengs for å utvikle et informasjonssystem. En beskrivelse av en systemutviklingsprosessen inkluderer:

 • Aktiviteter: Det som skal utføres som en del av utviklingen.
 • Produkter: Det som produseres som en del av utviklingen.
 • Roller: Reflekterer ansvar ulike personer i prosessen har.
 • Pre- og post-tilstand: Forutsetninger for for eksempel å sette i gang med en aktivitet.

Viktige attributter for god programvare

 • Vedlikeholdbarhet: Programvare skal skrives slik at systemet kan endres for å møte kundenes behov.
 • Pålitelighet og sikkerhet: Pålitelighet til et system inkluderer sikkerhet, tilgjengelighet og safety.
 • Effektivitet: Et system skal ikke sløse bort systemressurser som minne, diskplass, nettverk eller CPU.
 • Akseptering: Systemet må kunne aksepteres av den type brukere det er designet for ved å være forståelig, brukervennlig, og kompatibelt.

Fire fundamentale aktiviteter i en systemutviklingsprosess

 1. Programvarespesifikasjon, hvor kundene og ingeniørene definerer programvaren som skal produseres og operasjonelle begrensninger.
 2. Programvareutvikling, der designes og programmeres programvaren.
 3. Programvarevalidering, der sjekker man at programvaren møter kundenes krav.
 4. Programvareevolusjon, der programvaren endres for å reflektere endring i kunde- og markedskrav.

Plandrevet og smidige (agile) prosesser

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.