Attribusjonsteori

Attribusjon dreier seg om å:

Tilskrive egenskaper eller årsaksforklaringer til begivenheter, atferd, ting og personer

Attribusjonsteori handler om stilskriving av årsak til atferd. Det vil si hvilke årsaker vi tilskriver en annen persons atferd og handlinger. Pionerer i attribusjonsforskningen var de amerikanske psykologene Fritz Heider og Harold Kelley.

Som vi husker fra gjennomgangen av persepsjon har forskning vist at mennesket har en tendens til å plassere årsaker eller egenskaper i nesten nytt og pine – alt etter situasjon og person. For en markedsfører er det derfor viktig å klare å ta styringen over folks attribusjoner, slik at du plasserer bedriften og bedriftens produkter på rett sted. Det gjelder å få dem til å “se” at Blenda er noe helt annet enn UMO, selv om det er vanskelig å se forskjellen i vasken ved første øyekast. Attribusjon går ut på å få kunden til å forstå at det er ROLEXen som er årsaken til den økte respekten du har fått i din vennekrets og ikke noe annet. Prinsippene brukes derfor ofte i arbeidet med å unngå etterkjøpsdissonanse. 

Indre og ytre attribusjon

Vi skiller mellom indre og ytre attribusjon. Dersom vi tilskriver en persons atferd til personen selv og dens egenskaper kaller vi dette indre attribusjon. Tilskriver vi atferd til omgivelsene eller målobjektet kaller vi dette for ytre attribusjon.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.