Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er metafysikk?

Metafysikk er den grenen av filosofien som stiller de mest grunnleggende spørsmålene og tar for seg virkeligheten i sin helhet og eksistensens grunnleggende egenskaper og prinsipper. Vi kan derfor definere metafysikk som:

“Metafysikk er læren om universets og eksistensens fundamentale natur”.


Metafysikkens opphav

Selve navnet kommer fra en av Aristoteles’ bøker, som ble kalt Ta meta ta physika = «etter fysikken», rett og slett fordi den forutgående boken ble kalt Physika og handlet om naturen (vitenskapen). Metafysikk ble derfor brukt til å betegne studiet av fenomenene «bak» eller «over» naturen (Wikipedia).

Metafysikkens oppgave

Metafysikkens eneste oppgave er å erkjenne at det eksisterer en virkelighet vi kan oppleve direkte og utlede aksiomer og slutninger basert på dette selvinnlysende og implisitte faktumet. Metafysikk tar for seg de bredeste abstraksjonene vi kan slutte om virkeligheten og håndterer ikke noen konkrete eksisterende ting eller fenomener.

Dersom vi ser oss omkring ser vi mange ting – trær, hus, biler, veier, mennesker, osv. For å finne de mest grunnleggende prinsippene og den filosofiske startstreken må vi gjøre som spedbarn: se rundt oss. Lytte, lukte, smake og berøre. Skal vi oppdage virkeligheten og kunnskap om den, må vi ta utgangspunkt i det vi erfarer via sansene. Det betyr imidlertid ikke at vi skaper virkeligheten med sansene eller bevisstheten – det betyr at vi observerer og registrerer det som allerede eksisterer eller som har potensial for å eksistere – som fjell, hus og filmer (aynrand.no).

Metafysiske spørsmål

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss