Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 24 av 31 artikler om Forretningsmodell

Med en selvbetjeningnettsted tjener du penger fordi bruker avlaster organisasjonen med å gjøre noe av arbeidet selv via nettstedet.

Advokater har begynt å legge ut skjemaer hvor klientene deres kan stille spørsmålene de trenger svar på til et advokatfirma, og legge ved de vedleggende som er nødvendig for å vurdere problemstillingen, istedenfor å måtte ha kostbare og tidkrevende møter med klientene.

Etter at advokatfirmaet har tatt stilling til problemstillingen får de et skriftlig svar fra advokatfirmaet, samtidig som de betaler elektronisk for tjenesten. Ikke bare sparer klienten mye tid og penger på dette, men advokatfirmaet blir også langt mer effektive ved at de slipper å bruke tid på møter, samtidig som de kan delegere de ulike problemstillingene til dem som er best kvalifisert til å svare på problemstillingen.

På den måten trenger de ikke bare å bruke senior advokater på disse sakene. Noe som gjør at hver enkelt advokat klarer å håndtere langt flere saker per uke enn i dag. At kundene heller ikke trenger å komme til advokatens kontor, gjør at de kan utvide slitt marked til å omfatte alle i Norge eller hele verden om de vil. Noen andre eksempler på selvbetjeningnettsteder som vi etterhvert har begynt å gjøre oss fortrolige med på Internett er:

 • Nettbanker
 • Online kundesenter
 • Pakkesporingstjenester
 • Postnummersøk
 • Sammenligningstjenester
 • Priskalkulatorer
 • Oppslagsverk
 • Oversettelsestjenester

Husk at å gå over til et selvbetjeningnettsted kan være ekstremt lønnsom for en bedrift. Et større norsk forsikringsselskap har for eksempel kalkulert med at deres bedriftsportal sparer bedriften arbeid tilsvarende 25 hele stillinger. Med en gjennomsnittlig årslønn på 350 000 kroner pluss avgifter, tilsvarer dette en kroneverdi på over 10 millioner kroner, hvert eneste år. Tenk derfor nøye igjennom hvordan du kan digitalisere ditt markedstilbud som en nettjeneste. Det kan være mye penger å spare på dette og kanskje ligger hemmeligheten til virksomhetens fremtidige suksess nettopp her.

I tillegg til at selvbetjeningnettsteder er god økonomi for bedriften er de også ofte god kundeservice for bedriftens kunder.

Brukere liker gjerne muligheten til å ordne ting selv når dette betyr at man kan betale regninger søndag formiddag eller konfigurere sin webstatistikk slik man selv ønsker.

Som regel etablerer man selvbetjeningnettsteder for å avlaste andre deler av organisasjonen. På den måten kan man si at mange informasjonswebber også er en slags selvbetjeningnettsteder, i og med at de tillater bruker å selvbetjene seg til informasjon.

Selvbetjeningsnettsteder sparer organisasjonen for mange rutinehenvendelser, men ikke alle spørsmål kan behandles elektronisk og enkelte foretrekker fortsatt å kunne prate med mennesker istedenfor å gjøre alt selv via en skjerm og tastatur. Et råd er derfor:

Suppler selvbetjeningnettstedet med menneskelige kundebehandlere for de kundene som heller vil ringe eller som trenger spesiell hjelp.

Brukervennlighet er forretningskritisk

For selvbetjeningnettsteder er brukervennligheten forretningskritisk. Er brukergrensesnittet ikke ekstremt brukervennlig vil folk ha problemer med å forstå og bruke tjenesten, og da faller jo alle fordelene ved å ha et selvbetjeningnettsted bort. Et selvbetjeningnettsted kan kun bli en suksess hvis de lykkes med å lage et brukervennlig brukergrensesnitt for selvbetjeningkonseptet.

Du leser nå artikkelserien: Forretningsmodell

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Nettbutikk som forretningsmodellAnnonsesalg som inntektsmodell >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsmodell
 • Verdiskapningprinsipper i økonomien
 • Forretningsmodellenes historiske utvikling
 • Forretningsmodell trender
 • Kjedesamarbeid
 • Mulige forretningsmodeller
 • Business Model Canvas
 • Forretningsmodellens grunnelementer
 • Verditilbud
 • Kunderelasjon
 • Forretningmodellens skalerbarhet
 • Inntektsmodell
 • Kjøpemodeller som inntektsmodell
 • Leiemodell som inntektsmodell
 • Abonnement som forretningsmodell
 • Markedsplass, transaksjon og provisjon som inntekts- og forretningsmodell
 • Affiliates som forretningsmodell
 • Agent med agentur
 • Patent
 • Digital plattform
 • Nettverkseffekter (nettverkseksternaliteter)
 • Delingsøkonomi
 • Nettbutikk som forretningsmodell
 • Selvbetjeningnettsted som forretningsmodell
 • Annonsesalg som inntektsmodell
 • Freemium som forretningsmodell
 • Nettverksmarkedsføring (MLM)
 • Økologi – fremtidens konkurransefortrinn?
 • Økosystem som forretningsmodell
 • Innteksoptimalisering
 • Åpne forretningsmodeller