Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 3 av 11 artikler om Budskap >> Komposisjon

balanse-komposisjonAlle komposisjoner trenger i utgangspunktet balanse.Balanse betyr likevekt i et bilde, og er noe øye og hjernen automatisk vil lete etter når de ser en komposisjon (bilde).

Å skape balanse er avhengig av hvordan vi plasserer et element opp mot andre element som vi oppfatter som likeverdige.

Balanse er viktig for at komposisjonen/formen skal føles tilfredsstillende. En form som ikke balanserer, gir oss en følelse av utrygghet, og øyet vil da ofte søke ut av komposisjonen for å finne motbalanse. Dette ønsker vi ikke. Tvert i mot: Øyet skal trekkes inn i budskapet og finne ro til å lese.

Et trygt utgangspunkt er  å tilstrebe balanse i bruken av virkemidler, kontrast, proporsjoner og bevegelse. Du starter med å trekke opp tynne hjelpelinjer med lett blyantstrek. Vi kaller det et grunnskjema. Det aller enkleste skjema er å bruke midtlinjene.

Geometriske grunnfigurer (firkant, trekant eller sirkelen) kan brukes for å bygge opp og skape orden og helhet i et bilde.

Kvadratet er nøytralt, trygt, kjedelig og statisk. Rektangelet gir mer spenning fordi det oppstår kontrast mellom en kort og en lang side. Sirkelen inneholder bevegelse. Trekanten er stabil, men blir dynamisk hvis den snus på hodet.


Symmetrisk/Asymmetrisk balanse

balanseSymmetrisk balanse betyr å dele bildet på midten og plassere elementene likt på hver side av midtaksen. Vi kan tenke oss en vektstang der tyngden er lik på begge sider av midtpunktet. Hvis hovedmotivet plasseres helt på midtlinjen, midtstilling, blir det automatisk symmetri. Symmetrisk balanse og midtstilling gir god orden, men kan lett bli stivt og kjedelig.

Asymmetrisk balanse gir mer variasjon og spenning. Også her bruker vi en midtlinjen, men formelementene forskyves eller endres i størrelse, uten at likevekten forstyrres. Bryter vi likevektsprinsippet kan vi få vi ubalanse, en effekt som kan brukes for å fange oppmerksomhet.

Optisk midtpunkt

Hvis vi plasserer et motiv helt på midten, vil det se ut som at motivet faller nedover.  Derfor plassere vi motivet noe over midten, i det optiske midtpunkt. Den samme optiske effekt er grunnen til at vi alltid lager en  passepartout litt bredere nederst.

Du leser nå artikkelserien: Budskap >> Komposisjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << MønsterkomposisjonBevegelse (komposisjon) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Komposisjon
 • Mønsterkomposisjon
 • Balanse (komposisjonen)
 • Bevegelse (komposisjon)
 • Kontrast (komposisjon)
 • Rytme (komposisjon)
 • Harmoni og dynamikk (komposisjon)
 • Enhet/helhet (komposisjon)
 • Proposisjon (komposisjon)
 • Prinsippet om kontinuitet
 • Antall elementer i en komposisjon