Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er kundelønnsomhet?

Kundelønnsomhet er et uttrykk for:

hvor lønnsomme kundemassen er som en helhet, og hvordan kundelønnsomheten varierer mellom kundegrupper og enkeltkunder.

Årsaken til at vi ønsker å kunne identifisere kunnlønnsomheten til ulike segmenter, clustre og enkeltkunder skyldes at all erfaring viser at 20% av kundene ofte står for 80% av overskuddet til selskapet. Vi kan derfor ikke behandle alle kundene like godt. Vi må prioritere dem etter deres lønnsomhet, slik at vi bruker mest tid og penger på å holde på gode, lønnsomme kunder istedenfor masse tid og penger på ulønnsomme engangskunder og små kunder. Dette er spesielt viktig når marginene er små og konkurransen stor.

Kundelønnsomhetsanalyse

For å kunne prioritere kundene etter lønnsomhet må vi gjennomføre regelmessige kundelønnsomhetsanalyser av kundemassen. En analyse som tar sikte på å identifisere kundenes lønnsomhet i analyseperioden for å skjønne hvordan de ulike kundene bidrar til bedriftens lønnsomhet. For så å bruke denne informasjonen til å fatte bedre markeds- og kundebeslutninger. 

Ved å rette oppmerksomheten mot kundene får vi også frem forholdene som driver forskjellene i kundelønnsomheten. Basert på denne informasjonen kan vi fatte bedre beslutninger. 

Hvordan måle kundelønnsomhet?

Kundelønnsomheten er differansen mellom inntektene kunden gir og kostnadene kunden pådrar bedriften.

For å kunne beregne lønnsomheten til den enkelte kunden eller kundegruppen, må ressursbruken som medgår i å generere inntekten fra disse kundene kartlegges. Det finnes mange former for objektive kundelønnsomhetsanalyser. De fire vanligste metodene for å beregne kundelønnsomhet er:

  • lønnsomhetsanalyse av enkeltkunder
  • lønnsomhetsanalyse av kundesegment
  • enkeltkunders livsløpsverdi
  • verdivurdering av enkeltkunder

Alle disse metodene går under samlebegrepet kundelønnsomhetsanalyse.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.