Domene og webhotell fra OnNet.no

2/3 av verdiskapningen i verden skjer idag gjennom prosjektarbeid, og den prosjektorganiseringen som vokser raskest er bruken av virtuelle team. De fleste organisasjoner har idag minst ett virtuelt team. Av den grunn er det viktig at vi lærer:

  • hva et virtuelt team er
  • hvordan virtuelle team jobber og er organisert
  • hvilke krav som stilles til den enkelte
  • hvilke utfordringer teamet vil møte
  • hvordan disse utfordringene kan løses.

I denne og i de påfølgende artiklene om virtuelle team vil vi prøve å gi deg svarene på disse spørsmålene.

Siden et virtuelt team i praksis er en miniatyr utgave av en virtuell organisasjon må vi sette oss inn i hva et virtuelt team er og jobber for å kunne forstå utfordringene og mulighetene en virtuell organisasjon gir.

Hva er forskjellen på en virtuell organisasjon og et virtuelt team?

virtuell-organisasjon-team

Et virtuelt team er ikke det samme som en virtuell organisasjon. En virtuell organisasjon er en permanent organisasjoner som samarbeider om å løse felles oppgaver. Et virtuelt team er en midlertidige gruppe mennesker som settes sammen for en kortere periode for å løse et bestemt problem for en oppdragsgiver, f.eks. en felles arbeidsgiver. Virtuelle team kalles også for en virtuelle prosjektorganisasjon, da de opererer som et prosjekt for å løse denne oppgaven. Dette er imidlertid bare en norm og ingen regel.

Som det går frem av illustrasjonen over kan en virtuell organisasjon bestå av mange virtuelle team, men et virtuelt team trenger ikke å være en del av en virtuell organisasjon. De fleste virtuelle team er ikke det. De er som regel en del av en permanent fysisk organisasjon.

Definisjon av virtuelle team

Når vi snakker om virtuelle team så mener vi:

”en oppgavefokusert gruppe mennesker som befinner seg adskilt fra hverandre i rom og tid for å løse en felles oppgave og som kommuniserer med hverandre ved bruk av digital informasjonsteknologi”

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.