Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

produktsortimentHva er et produktsortiment og en produktmiks?

Et produktsortiment er det totale antallet produktkategorier og produktvarianter en virksomhet tilbyr et marked eller en kjøper.

Produktsortimentet er med andre ord den sammensetningen eller miksen av produktgrupper og -varianter en virksomhet har, og kalles derfor også for produktmiks.

Når vi skal angi en virksomhets produktmiks, beskriver vi hvilken lengde, bredde, dybde og konsistens produktsortimentet har. Disse begrepene sier noe om det totale antall produkter i sortimentet, hvor mange forskjellige grupper (kategorier) produkter bedriften tilbyr, hvor mange varianter av et produkt som finnes i hver gruppe, og til slutt hvor godt alle gruppene utfyller hverandre.

Ledelsen i en bedrift må fra tid til annen vurdere sortimentet. Dvs. utvalget av varer og tjenester. For å kunne legge opp en produktpolitikk er det nødvendig å foreta en klassifisering/oppdeling av sortimentet.


Produktpyramide

Når produktsortimentet bygges opp er det vanlig å organisere sortimentet i en logisk pyramide, bestående av produktgrupper, produktvarianter og i enkelte tilfeller også produktmodeller. Dette kan visualiseres slik:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss