Domene og webhotell fra OnNet.no

Tar vi utgangspunkt i Philip Kotler sin markedsstrategi teori kan virksomheten velge mellom 1 av følgende 4 markedsstrategier, avhengig av hvilken markedsposisjon virksomheten har idag og ønsker seg i fremtiden.

Valget av markedsposisjon strategi vil i følge Kotler avgjøre om virksomheten klarer å tilpasse seg sin markedssituasjon og oppnå tilstrekkelig konkurransekraft til at de klarer å nå sine markedsmål.

Kotler sine 4 markedposisjon strategier er:

  1. Markedsledestrategi
  2. Markedutfordrer strategi
  3. Markedfølger strategi
  4. Nisje strategi

Disse fire markedsposisjon strategiene kan forklares slik.

Markedlederstrategi

I enhver bransje og i ethvert marked vil man som regel finne en bedrift som kan karakteriseres som markedsleder. Denne bedriften har størst markedsandel og har som regel over lengre tid vært ledende innen produktutvikling og ny lanseringer. Vanligvis vil den også være ledende mht. prissetting, distribusjons grad og markedpåvirkning.

Denne strategien er den strake motsetning til Kothlers kostnadlederstrategi, selv om det ikke er noe i veien at markedslederen også kan være kostnadsleder.

For konkurrentene vil markedslederen stå frem som et slags landemerke eller målestokk som man vurderer egne prestasjoner mot, og som veier tungt ved valg av egen strategi.

Markedslederen må hele tiden sørge for å opprettholde sin vitalitet. Dersom man hviler for lenge på tidligere oppnådde resultater, vil det som regel stå utfordrere klare til å vippe lederen av pinnen. En markedsleder vil ofte være opptatt av å konsolidere, mens utfordrerne forsøker å utnytte lederens svake sider og investerer overproporsjonalt på områder hvor man kan vinne markedsandeler.

En markedsleder som ønsker å forbli på toppen, kan velge en av følgende strategier:

  • Øke totalmarkedet
  • Forsvare nåværende posisjon
  • Øke markedsandel
  • Kombinasjoner av ovennevnte punkter.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.