Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Samtidig som målgruppen defineres er det viktig at det settes klare målbare merkemål for merkevarebyggingen. Med merkemål menes:

“Hvilken merkeidentitet virksomheten ønsker å utvikle”

At merkemålet er målbare er viktig, da det som ikke er målbart ikke kan kontrolleres. Det som ikke kan kontrolleres kan vi heller ikke lære av, da vi ikke vet hva som har vært en suksess eller ikke og hvilken effekt denne suksessen har gitt i kroner og ører på bunnlinjen.

Valg av merkemål

Merkemålet må utledes av virksomhetens kommunikasjons– og markedsmål og ses i lys av forretningsmålet for å være et godt egnet arbeidsmål for merkevarebyggingen.

En god strategi for å velge gode operative og kontrollerbare mål er å ta utgangspunkt i kjennskaps- og merkepyramiden som er to målpyramider som utfyller hverandre.

Mye bruke merkemål som tar utgangspunkt i disse to målpyramidene er:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss