Domene og webhotell fra OnNet.no

Brukeropplevelse (ofte forkortet UX, av engelsk: User eXperience) er et begrep som refererer til totalopplevelsen en bruker har ved bruk av et produkt, tjeneste eller et system.

Det er i dag godt dokumentert at brukeropplevelse (UX) er avgjørende for om et produkt, tjeneste eller nettsted oppnår suksess eller fiasko i markedet. Imidlertid mixer mange UX med brukervennlighet som til en viss grad beskriver hvor enkelt et produkt, tjeneste eller nettsted er å bruke. Riktignok stemmer det at UX startet med brukervennlighet, men UX har i dag vokst til å bli mye mer enn brukervennlighet. For å lykkes med UX kreves det i dag at vi gir oppmerksomhet til alle delene av brukeropplevelsen for å levere et produkter og tjenester med høy kundetilfredshet til markedet.

Begrepet har sin opprinnelse innen Menneske–maskin-interaksjon på 70- og 80-tallet men kan nå referere til alle typer opplevelser en bruker kan ha, inkludert personlig interaksjon som kundeservice, bruk av «analoge produkter» som kaffeautomater og biler samt opplevelser i større miljøer som museer og flyplasse (Wikipedia).

Brukeropplevelse knyttes ofte til brukersentrert utvikling, en designfilosofi som har som utgangspunkt at produktet eller tjenesten skal ta hensyn til brukernes behov, ønsker og begrensninger snarere enn å tvinge brukerne til å endre seg.

I en designprosess innebærer det ulike former for brukerinvolvering der designernes antakelser blir validert og justert på bakgrunn av tilbakemeldinger fra reelle brukere, for eksempel i form av brukertester.

UX Design vs. UI Design

User Experience Design” (UX-design), eller brukeropplevelse design på norsk, brukes ofte om hverandre med termer som “User Interface Design” (UI-design / brukergrensesnittdesign) og “Usability” (brukervennlighet).

Selv om brukervennlighet og brukergrensesnittdesign (UI) er viktige aspekter ved UX-design, er de bare delmengder av UX-design, da UX-design også dekker en rekke andre områder. En UX-designer er opptatt av hele prosessen med å anskaffe og integrere et produkt eller tjeneste, inkludert aspekter av merkevarebygging, design, brukervennlighet og funksjon, til en helhetlig brukeropplevelse. Don Norman sa det slik:

“Ingen produkter er en øy. Et produkt er mer enn produktet. Det er et sammenhengende, integrert sett med opplevelser. Tenk gjennom alle stadiene i et produkt eller en tjeneste – fra første intensjoner til endelige refleksjoner, fra første bruk til hjelp, service og vedlikehold. Få dem alle til å fungere sømløst. ”

Produkter og tjenester som gir god brukeropplevelse (f.eks. IPhone) er ikke designet med bare produktets eller tjenesten forbruk eller bruk i tankene. De er designet for å skape en høy kundetilfredshet under hele prosessen med å anskaffe, eie og til og med feilsøke produktet eller tjenesten. På samme måte fokuserer UX-designere ikke bare på å lage produkter og tjenester som er brukbare; vi konsentrerer oss også om andre aspekter av brukeropplevelsen, som glede, effektivitet og moro. Følgelig er det ingen definisjon av en god brukeropplevelse. I stedet er en god brukeropplevelse en opplevelse som oppfyller en bestemt brukers behov i den spesifikke konteksten der han eller hun bruker produktet eller tjenesten.

UX-designere vurderer hvorfor, hva og hvordan

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss