Domene og webhotell fra OnNet.no

shake-hands

Key Account Management (KAM) er i utgangspunktet en:

Stillingsbeskrivelse for personer som jobber med virksomhetens viktigste kunder

Å jobbe som Key Account Management innebærer aktiv pleie og kontinuerlig bearbeiding av disse kundene. Key Account manageren blir derfor også kalt “ambassadør for virksomhetens viktigste kunder”.

De kundene en Key Account Management jobber med omtales gjerne som nøkkelkunder, og vil ofte stå for store andeler av en bedrifts inntekter.

Key Account Manageren skal opptre som et bindeledd mellom sine kunder og virksomheten, noe som byr på store utfordringer i å balansere begge parters behov og ønsker.

Dette medfører et stort ansvar, ettersom å miste en nøkkelkunde vil føre til at bedriften mister en betydelig inntektskilde. De må derfor ansees som særdeles viktige.

Key Account Managerens mål skal være å utvikle kunden slik at virksomheten blir valgt hver gang kunden får et behov eller problem virksomheten kan løse. For å kunne oppnå dette må man jobbe målrettet og smart mot sine kunder. Jobben kan være særdeles utfordrende.

For å lykkes kreves det en rekke personlige egenskaper, samt høy kunnskap og kompetanse innen fagområdet. En KAM selger må ha inngående kunnskaper om alle sidene av virksomheten, og må ha evnen til å skape gode relasjoner, samt være en god tilfredsstiller for at samarbeidet skal gå mest mulig problemfritt.

Key Account Managerens oppgaver

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss