Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 12 av 26 artikler om Sekundærdata

Den internasjonale kringkastingstrukturen kan deles inn i tre hovedtyper :

 1. kommersielle
 2. allmennkringkasting
 3. statskrinkasting

I Norge har vi en allmennkringkasting – NRK – og en landsdekkende, kommersiell fjernsynskanal – TV2. I tillegg finnes det flere fjernsynsselskaper som sender via satellitt og gjennom ulike kabelnett som dekkere store deler av Norge. F.eks. TV3 og TV Norge.

I likhet med radiostasjonene er alle fjernsynsselskap pliktig ved lov å ta vare på sendingene sine, men i likhet med radiosendinger er det ofte vanskelig å få tilgang til dette materialet.

Fjernsynskanalene har imidlertid blitt flinkere til å legge ut materialet sitt også på egne nettsider og/eller på sosiale medier som YouTube. Sjekk derfor alltid disse kildene. De inneholder dessuten ofte en rekke tilleggsinformasjon om ikke ble tatt med i fjernsynsinnslaget.

Du leser nå artikkelserien: Sekundærdata

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Dagspressen i NorgeRadio som informasjonskilde >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Skrivebordundersøkelse og sekundærdata
 • Dokumentanalyse / Innholdsanalyse
 • Kvalitativ metasyntese
 • Interne informasjonskilder
 • Eksterne informasjonskilder
 • Bruk av prosessdata i forskning og situasjonsanalyser
 • Hvilken informasjon kan vi nyttiggjøre oss av?
 • Potensielle feilkilder ved prosessdata (byttemodellen)
 • Internett som informasjonskilde
 • Bøker som informasjonskilde
 • Dagspressen i Norge
 • Fjernsyn som informasjonskilde
 • Radio som informasjonskilde
 • Sekundærdata fra forvaltningen
 • Informasjon fra statsforvaltningen
 • Fylkes-kommunal forvaltning og -planlegging
 • Kommunal forvaltning og -planlegging
 • Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)
 • Konkurrentinformasjon fra Brønnøysundregistrene
 • Bruk av rettskilder i en eksplorerende fase
 • Skrevne rettsregler/lover
 • Sedvanerett
 • Rettspraksis
 • Forvaltningspraksis
 • Juridisk teori
 • Andre informasjonskilder