Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 27 av 31 artikler om Markedssystemet

De kulturelle faktorene er en faktor som bør inngå i en situasjonsanalyse av markedssystemet før en strategisk beslutning treffes.


Hvorfor er de kulturelle faktorene viktig?

De kulturelle faktorene er viktig fordi de i stor grad bestemmer holdningene, verdiene og normene de ansatte, samarbeidspartnere og kunder legger til grunn for sin atferd og sine beslutninger. Dette i følge sosiologer som mener at atferden vår i stor grad bestemmes av klassebindinger, sub-kulturelle forhold og av de integrasjons- og kontrollmekanismer som finnes der.

Med kultur mener vi:

Summen av folks tillærte, generelle og spesifikke normer, verdier og vaner som påvirker deres atferd i et gitt samfunn

Kultur

Som det går frem av definisjonen er disse forholdene tillærte, de er ikke et resultat av arv, selv om egenskapene er tradisjoner som tilsynelatende har gått i arv i flere generasjoner. Alle kulturelle forhold er et resultat av læring. Dette fordi alle nye medlemmer må “lære seg” og innordne seg etter “spillereglene” som gjelder i kulturen de skal integreres i.

En prosess som kalles sosialiseringsprosessen. Imidlertid vil kulturen være både synlig og usynlig. Usynlig fordi den skaper et “usynlig” bånd mellom de som tilhører den, og synlig ved at den styrer den sosiale samhandlingen mellom medlemmer. Samt måten behovene blir tilfredsstilt på. Sosialiseringsprosessen sørger for at alle individer og gruppene i samfunnet legger de samme verdier, normer, holdninger, atferdpraksis o.l. til grunn i grunnleggende spørsmål.

Sosialiseringsprosessen sørger for at alle som inngår i en bestemt kultur handler og tenker likt på en rekke områder, til tross for de store individuelle ulikhetene som finnes. Produktene og tjenestene vi kjøper, måten vi innreder våre hjem på, våre fritidsinteresser o.l. er alle kulturelle koder ved at de inngår i et symboliserings- og identifiseringsystem som signaliserer hvilken kultur og sosial klasse vi tilhører.

Ved å studere kulturmønstrene kan man finne ut hvordan befolkningen utnytter sin fritid, hvordan de innreder sine hjem, velger klesdrakt o.l. Betydningen av de kulturelle forholdene er derfor enorme.

Forholdene som bør inngå i en slik kulturell analyse kan stikkordmessig sammenfattes slik:

SOFT-analyse

De kulturelle faktorene bør til slutt samles i en SOFT-analyse som viser virksomheten sterke og svake kulturelle sider, samt hvilke kulturelle muligheter og trusler som finnes. Dette gir deg en punktvis sammenfatning av de viktigste funnene og dermed et raskt og informativt oversiktsbilde av situasjonen.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markedssystemet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Teknologiske faktorerDemografi & demografisk segmentering >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedssystem
 • Mikrosystemet
 • Markedskartlegging
 • Markedssynergier
 • Kundeanalyse
 • Produktanalyse
 • Konkurrenter
 • Bedriftens markedsføring
 • Organisasjonsanalyse
 • Informasjonsanalyse
 • Økonomi og regnskapsanalyser
 • Verdiskapningsprosessen
 • Leverandører
 • Distributører og andre mellomledd
 • Offentlighetssystemet
 • Statsforvaltningen
 • Fylkeskommunen
 • Kommuneforvaltning
 • Rettslige håndhevningorganer
 • Frivillige interesseorganisasjoner
 • Finanskilder
 • Interne interessegrupper
 • Massemedia
 • Makrosystemet
 • Naturressurser
 • Teknologiske faktorer
 • Kulturelle faktorer
 • Demografi & demografisk segmentering
 • Økonomiske forhold
 • Politiske faktorer
 • Interessentkart