Domene og webhotell fra OnNet.no

De kulturelle faktorene er en faktor som bør inngå i en situasjonsanalyse av markedssystemet før en strategisk beslutning treffes.

Hvorfor er de kulturelle faktorene viktig?

De kulturelle faktorene er viktig fordi de i stor grad bestemmer holdningene, verdiene og normene de ansatte, samarbeidspartnere og kunder legger til grunn for sin atferd og sine beslutninger. Dette i følge sosiologer som mener at atferden vår i stor grad bestemmes av klassebindinger, sub-kulturelle forhold og av de integrasjons- og kontrollmekanismer som finnes der.

Med kultur mener vi:

Summen av folks tillærte, generelle og spesifikke normer, verdier og vaner som påvirker deres atferd i et gitt samfunn

Kultur

Som det går frem av definisjonen er disse forholdene tillærte, de er ikke et resultat av arv, selv om egenskapene er tradisjoner som tilsynelatende har gått i arv i flere generasjoner. Alle kulturelle forhold er et resultat av læring. Dette fordi alle nye medlemmer må “lære seg” og innordne seg etter “spillereglene” som gjelder i kulturen de skal integreres i.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.