Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

De kulturelle faktorene er en faktor som bør inngå i en situasjonsanalyse av markedssystemet før en strategisk beslutning treffes.

Hvorfor er de kulturelle faktorene viktig?

De kulturelle faktorene er viktig fordi de i stor grad bestemmer holdningene, verdiene og normene de ansatte, samarbeidspartnere og kunder legger til grunn for sin atferd og sine beslutninger. Dette i følge sosiologer som mener at atferden vår i stor grad bestemmes av klassebindinger, sub-kulturelle forhold og av de integrasjons- og kontrollmekanismer som finnes der.

Med kultur mener vi:

Summen av folks tillærte, generelle og spesifikke normer, verdier og vaner som påvirker deres atferd i et gitt samfunn

Kultur

Som det går frem av definisjonen er disse forholdene tillærte, de er ikke et resultat av arv, selv om egenskapene er tradisjoner som tilsynelatende har gått i arv i flere generasjoner. Alle kulturelle forhold er et resultat av læring. Dette fordi alle nye medlemmer må “lære seg” og innordne seg etter “spillereglene” som gjelder i kulturen de skal integreres i.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.