Domene og webhotell fra OnNet.no

Administrerende direktør

Administrerende direktør, forkortet adm. dir., er tittelen for den øverste lederen og ansvarlig direktør i virksomheter av en viss størrelse. Titlene overdirektør og førstedirektør brukes sjelden idag, men betyr det samme som administrerende direktør i tilfeller de brukes.

Den tilsvarende betegnelsen på engelsk er chief executive officer, forkortet CEO.

Når jeg sier at tittelen administrerende direktør normalt brukes for å angi topplederen i virksomheter av en viss størrelse, må det samtidig legges til at det ikke er noen lovmessige krav for hvor mange ansatte en virksomhet må ha for at topp-lederen skal ha rett til å bruke tittelen administrerende direktør (adm.dir). Tittelen er ikke beskyttet og kan dermed brukes av alle, selv om lederen for et enkeltmannsforetak kaller seg for administrerende direktør. Tittelen administrerende direktør brukes idag av såvel private som offentlige foretak.

I store bedrifter er det gjerne flere personer med tittelen direktør, ofte i sammensetninger med ord som angir ansvarsområde. F.eks. finansdirektør, personaldirektør og teknisk direktør. Disse personene er underordnet administrerende direktør.

Daglig leder

Hva er så forskjellen mellom en administrerende direktør og en daglig leder. I praksis er det ingen forskjell. Den juridiske betegnelsen for administrerende direktør i norsk selskapsrett er daglig leder. Tittelen daglig leder kan dermed bare brukes av den personen i virksomheten som har fått tildelt fullmakt til å være den øverste ansvarlige personen i selskapet av styret, bedriftsforsamlingen eller generalforsamlingen.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss