agenturer.no

Administrerende direktør

Administrerende direktør, forkortet adm. dir., er tittelen for den øverste lederen og ansvarlig direktør i virksomheter av en viss størrelse. Titlene overdirektør og førstedirektør brukes sjelden idag, men betyr det samme som administrerende direktør i tilfeller de brukes.

Den tilsvarende betegnelsen på engelsk er chief executive officer, forkortet CEO.

Når jeg sier at tittelen administrerende direktør normalt brukes for å angi topp-lederen i virksomheter av en viss størrelse, må det samtidig legges til at det ikke er noen lovmessige krav for hvor mange ansatte en virksomhet må ha for at topp-lederen skal ha rett til å bruke tittelen administrerende direktør (adm.dir). Tittelen er ikke beskyttet og kan dermed brukes av alle, selv om lederen for et enkeltmannsforetak kaller seg for administrerende direktør. Tittelen administrerende direktør brukes idag av såvel private som offentlige foretak.

I store bedrifter er det gjerne flere personer med tittelen direktør, ofte i sammensetninger med ord som angir ansvarsområde. F.eks. finansdirektør, personaldirektør og teknisk direktør. Disse personene er underordnet administrerende direktør.


Daglig leder

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg