Kategori: Kommunikasjonsteori

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

tosteg-hypotesen

To-steg hypotesen (Word Of Mouth / “jungeltelegrafen”)

Denne artikkelen er del 11 av 12 artikler i om Kommunikasjonsmodeller

Denne artikkelen er del 2 av 35 artikler i om Viral markedsføring

Denne artikkelen er del 15 av 22 artikler i om Medielære (utvikling og bruk)

Denne artikkelen er del 18 av 20 artikler i om Sosialiseringsprosessen

Denne artikkelen er del 14 av 29 artikler i om Kjøpsprosessen

En modell som forklarer hvordan “Word of Mouth (WOM)” oppstår og hvordan et budskap blir spredt gjennom denne prosessen.

Les mer
Interessent , interessentanalyse og Interessentkart

Interessent , interessentanalyse og Interessentkart

Denne artikkelen er del 15 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Denne artikkelen er del 34 av 35 artikler i om Arbeidsbetingelser og markedssystemet

Denne artikkelen er del 1 av 10 artikler i om Analyseteknikker for eksterne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 5 av 20 artikler i om Research fasen

Skal gi svar på: Hva gjør virksomheten, hvilke interessenter blir berørt av virksomheten, hvilken relasjoner finnes mellom dem og hvilken form for kommunikasjon krever dette?

Les mer
Språk og kommunikasjon

Språk

Denne artikkelen er del 25 av 31 artikler i om Styring og kontroll

Denne artikkelen er del 22 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 12 av 20 artikler i om Sosialiseringsprosessen

Denne artikkelen er del 10 av 46 artikler i om Læring

Denne artikkelen er del 15 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 6 av 27 artikler i om Barnets utvikling

Språk er det viktigste kjennetegnet som skiller mennesket fra andre vesener. Språket er helt sentralt i menneskelig tenkning og samhandling

Les mer