Domene og webhotell fra OnNet.no

organisasjonsstrukturStrukturstyring vil si å styre etter struktur, og er et styringsverktøy som kom med de klassiske ledelseteoriene.

Selv om folk flest hater byråkrati, struktur, regler, manualer, rutiner og prosedyrer som må følges, trenger alle virksomheter en slik formell struktur for å virke og kunne oppnå rasjonell drift og lønnsomhet.

Struktur

Alle organisasjoner trenger en formell struktur, da strukturen sørger for klarhet, forutsigbarhet og trygghet for såvel ledelsen, gruppene som den enkelte medarbeideren.

  • Strukturer er nødvendig for å kunne spesialisere ulike deler av organisasjonen, f.eks. dele den opp i administrasjon, produksjon, lager og salg.
  • Strukturer en nødvendig for å få til hensiktsmessig ansvars- og arbeidsfordeling
  • Strukturer er nødvendig for å kunne samordne enkeltindividers innsats til et sluttresultat
  • Struktur skaper klare ansvarsområder og kommunikasjonslinjer
  • Strukturere er nødvendig for å få et klart organisasjonsbilde og kommunikasjonen enklere

Hensiktsmessige organisasjonsstrukturer er nødvendig for at organisasjonen skal være i stand til nå sine mål, og for at en leder skal kunne styre og samordne alle enkeltaktiviteter i virksomheten til en felles innsats som er istand til å skape de lovede kundeverdiene for virksomhetens kunder.

Når dette er sagt må det samtidig legges til at vi idag er opptatt av å prøve å gjøre organisasjonsstrukturene så flate som mulig. Dette til tross for at vi vet at dette gjør det vanskeligere å styre og kontrollere de enkelte gruppene gruppene og individene i organisasjonen.

Årsaken til dette skyldes at organisasjonsstrukturene også har sine klare begrensninger og svakheter. Spesielt når det gjelder å få folk til å ta ansvar, tenke selv, lære av feil, planlegge og samarbeide på tvers av vante mønstre. Samtidig som rigide og topptunge strukturer lett får folk til å føle seg fremmedgjorte, glemt, umyndiggjort og ansvarsløse. At de også virker demotiverende er også noe som teller mye i denne sammenheng.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss