Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Ved leie av næringslokaler anbefaler vi generelt følgende:

  1. Kontroller at lokalene passer til din bruk og at din bruk er i overensstemmelse med den offentlige reguleringsplan.
  2. Be om dokumentasjon for eierforholdene for eiendommen og utleiers fullmakt til å inngå kontrakt (utskrift fra eiendomsregisteret og firmaattest).
  3. Utarbeid en skriftlig protokoll fra din befaring av lokalene og be om utleierens eller meglerens underskrift.
  4. Dersom du har noen innvendigner mot lokalenes tilstand eller deres godkjente bruk, bør disse fremsettes skriftlig før avtalen undertegnes.
  5. Sørg for at fordelingen av felleskostnadene er fastsatt skriftlig, og be om dokumentasjon for din andel.
  6. Inngå avtalen skriftlig, og ta eventuelt skriftlig forbehold under forhandlingene om at avtale ikke er inngått før den er underskrevet av deg.
  7. Les hele avtalen grundig før undertegning.
  8. Gjelder leieforholdet store lokaler eller for lang tid, kan det lønne seg å la en advokat gå gjennom kontrakten for deg.

 

Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.