Domene og webhotell fra OnNet.no

Corporate Governance analyse er:

en analyse av virksomhetens eierstruktur og selskapsledelse for å avdekke eiernes interesser og hvordan de ivaretar sine interesser gjennom den valget modellen for selskapsledelse

Corporate Goverance, eller selskapsledelse på norsk, er virksomhetens øverste styringsnivå, og  angir:

hvordan virksomhetens eiere prøver å sikre sitt behov for styring og kontroll av virksomhetens kurs, måloppnåelse, verdiskapningen og verdiforvaltningen. 

Gjennom å utføre en corporate goverance analyse prøver vi å se virksomheten med eiernes øyne for å avdekke hvem de er, hvilke interesser de har, hva de ønsker tilbake fra virksomheten og hvordan de bruker sin makt til å styre og kontrollere virksomhetens kurs, måloppnåelse, verdiskapning og verdiforvaltning.

Dette er viktig å vite for å kunne legge frem en forretningsplan, med tilhørende del-planer som ivaretar deres interesser. At forretningsplanen og del-planene som skal støtte opp under forretningsplanen ivaretar eiernes interesser er viktig, da det er styre, generalforsamlingen og i enkelte tilfeller bedriftsforsamlingen som skal godkjenne målene, strategiene, programmene og aktivitetene situasjonsanalysen ender opp i. Avviser dem planene dine er alt arbeidet med å utvikle dem forgjeves. Start derfor alltid med å gjennomføre en rask corporate goverment analyse før du går videre med å analysere de interne forutsetningene. 

Valg av selskapsform

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.