Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Det er mange usikkerheter og utfordringer entreprenøren må klare å håndtere på en god måte for å få suksess. Det eneste som er sikkert for en entreprenør er at alt er usikkert.

Hvorfor mislykkes mange oppstartsbedrifter?

Eldre forskning på området viser at de vanligste grunnene til at oppstartsbedrifter mislykkes er:

 • dårlig ledelse og/eller nøkkelmedarbeidere
 • ikke nok kunnskap om markedet
 • dårlige produkter (verditilbud) eller produkter som blir fort utdatert på markedet
 • ineffektive markeds og salgsforsøk
 • utilstrekkelig oppmerksomhet på konkurrenter
 • dårlig timing av oppstarten av bedriften
 • finansielle vanskeligheter

Hvilke problemer møter oppstartsbedrifter?

Basert på de studiene som finnes kan vi si at de største utfordringene og problemene oppstartsbedrifter møter det første driftsåret er:

 • Skaffe ekstern finansiering, skaffe finansiering for vekst og generelle finansieringsproblemer.
 • Intern økonomistyring: Utilstrekkelig arbeidskapital (omløpsmidler-kortsiktig gjeld), problemer med kontantstrømmen (likviditet), og andre generelle finansielle problemer.
 • Salg/markedsføring: Lite salg, avhengig av en eller få kunder, markedsføring og distribusjonsproblemer og annen generell markedsføring.
 • Produktutvikling: Utvikle produktet/tjenesten og andre generelle produktutviklings problemer.
 • Produksjon/drifts ledelse: Etablere og- eller etablere kvalitetskontroll og andre generelle problemer rundt dette.
 • Generell ledelse: For lite ledelseserfaring, for lite ansatte resulterer i for lite tid, kontrollere vekst og administrative problemer.
 • Problemer med ansatte: Rekruttere og velge riktige ansatte, turnover blant ansatte, lav moral og tilfredshet og utvikling av de ansatte.
 • Makro økonomiske forhold: Dårlige økonomiske forhold/tilbakegang i økonomien.
 • Regulatoriske forhold: Forsikring, godkjennelser og tillatelser.

De vanligste problemene oppstartsbedrifter får det første driftsåret er manglende kapital, sammen med dårlige salgsresultater (inntekter), markedsføring, ledelse og for høye faste kostnader, viser forskningen på området. Dette stemmer godt overens med egne erfaringer.

Hvordan styre unna disse problemene?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss