Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er penger?

I dagligspråket er penger ofte synonymt med valuta, som er navnet på et lands eller regions pengeenhet. Penger er dermed:

Et symbol på en økonomisk verdi, utstedt av et land eller en union av land.

Vi kan si at penger er tilgodelapper på de varer og tjenester som er produsert i et land. Et gjeldsbrev som du kan bytte inn i reelle verdier. Ulike land og regioner har ulike penger. I Norge bruker vi Norske kroner, mens Euro er den gjeldende valutaen for de fleste EU-land.

Penger i seg selv har ingen verdi, så systemet baserer seg på folk har tillit til at kjøpmannen godtar pengene som betalingsmiddel, noe de ikke alltid gjør. I land med stor inflasjon, store valutareguleringer og politisk og/eller økonomisk ustabilitet, hender det at “kjøpemannen” ikke godtar landets egen valuta som betalingsmiddel, da tilliten til dens verdi er borte. Kundene må da bruke andre valutaer, f.eks. US dollar, eller andre betalingsmidler, f.eks. gull, for å betale for produktene og tjenestene de ønsker å kjøpe.

Hvilken funksjon har penger?

Når det gjelder pengenes funksjon, kan vi si at den er tredelt.

Penger - deres funksjon
I stede for å bytte varer mot varer, bruker vi penger som et betalingsmiddel for å oppnå et bytteforhold. Vi sier derfor at penger er et byttemiddel. I tillegg har pengene en viktig funksjon som en verdi oppbevarer.

Det er også vanlig i de fleste land å måle personers formue og inntekt ved å omregne de forskjellige formues- og inntektene til størrelser som kan måles i penger. Penger har derfor også en viktig funksjon som en regnskapenhet.

Penger som byttemiddel

Pengers viktigste funksjon er å fungere som et byttemiddel for produkter og tjenester. Et byttemiddel som kun virker så lenge alle andre forventer å bli betalt i penger.

Kommer du hjem og du gir din kone 100 kroner i betaling fordi hun har hentet ungene i barnehagen, vasket klærne og laget middagen når du kommer hjem som takk for jobben, står du i fare for å få en ørefik istedenfor et kyss for pengene du gir. Penger fungerer i slike situasjoner dårlig som byttemiddel.

Betalingsmidler og basispengemengde

Når vi snakker om pengenes funksjon som byttemiddel, finnes det ulike former for betalingsmidler. F.eks. pengesedler, sjekker og kredittkort.

Det snevreste pengebegrepet er basispengemengden eller sentralbankpenger:

Basispengemengden = Sedler + mynter + Bankenes innskudd i Norges bank

Basispengemengden er perfekt likvide betalingsmidler. Det betyr at f.eks. sedler og mynter når som helst, hvor som helst og uten tids forsinkelser, brukes til å kjøpe varer og tjenester. I følge norsk lov kan ingen nekte å motta penger som betaling for en vare.

Pengeenheten i et land er med andre ord en vel definert, homogen vare. Det kan handles over landegrenser nesten uten transaksjonskostnader, og det hersker tilnærmet full informasjon på det internasjonale valuta-markedet (markedet for kjøp av salg av de forskjellige pengeenhetene). Det er derfor vanlig å anta det på valutamarkedet hersker en nærmest perfekt fri-konkurranse markedet.

Verdimål

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.