Domene og webhotell fra OnNet.no

Prisen har en særstilling blant konkurransevirkemidlene fordi den direkte påvirker salg og fortjeneste. En prisforhøyelse eller reduksjon har vanligvis større konsekvenser enn noen av de andre konkurransemidlene.

Når en pris skal settes eller endres er det derfor viktig at man forstår prisens rolle i virksomheten og at den er koordinert med virksomhetens øvrige markedsføringsmiks, som går ut på å finne den optimale bruken av konkurransevirkemidlene virksomheten står har.

Utgangspunktet for valg av prisstrategi er virksomhetens markedsføringsmiks og målet med prispolitikken. 

Hva er en prisstrategi?

Prisstrategien er en plan som angir hvordan prismålet skal nås. Selve begrepet prisstrategi kan defineres som:

En langsiktig prispolitikk som forteller hvordan virksomheten skal bruke prisen som konkurransevirkemiddel for å nå sine markeds- og kommunikasjons mål.

Prisstrategien er i praksis en angivelse av:

  • Hvilken prisprofil og prisnivå virksomheten har valgt å legge seg på
  • Om virksomheten ønsker å føre en aktiv eller passiv prispolitikk
  • Verditilbudets plass i livssyklusen og hvilke konsekvenser denne plassen får for prisingen av verditilbudet
  • Hvordan virksomheten har tenkt å bruke prisdifferensiering for å påvirke etterspørselen til ulike målgrupper eller utligne etterspørselsvingninger.
  • Hvordan virksomheten har tenkt å bruke rabatter for å påvirke etterspørselen på kort og lang sikt
  • Hvordan prisen skal kalkuleres

Selvkost og dekningspunkt analyse

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss