Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Hva er en enhet?

Enhet og enitet er to begreper som betyr det samm. En enhet eller entitet om du vil kan vi definere som:

“Det som eksisterer”

Selve begrepet entitet kommer fra det latinske ordet ens som betyr «det som er», som igjen er avledet av esse, som betyr «være». I filosofien brukes begrepet entitet om “noe” som har en eksistens.

Definisjonen slår fast at en enhet kan være hva som helst, både døde og levende ting. Det eneste kravet som stilles er at tingen eksisterer. Hva som eksisterer kan imidlertid diskuteres. Det er imidlertid vanlig å ta utgangspunkt i Platon og Aristoteles idelære. Eksempler på entiteter er et menneske, en stat, en gjenstand, en tanke eller et annet subjekt som eksisterer. En antakelse kan også være en entitet. En entitet kan være sammensatt av subjekter som selv er entiteter.

Når det gjelder enhetenes rolle i forskningsprosjektet pleier vi å si:

“Enhetene er de eller det vi skal studere eller observere”


Enhetsnivåer (hoved- og underenheter)

Innen samfunnsvitenskapen skiller vi mellom ulike enhetsnivåer. Vi skiller her mellom:

  1. Hovedenhet – den generelle enheten vi studerer, f.eks. Norge eller Personer
  2. Underenhet – undergrupper av hovedenheten. F.eks. er fylkene underenheter av hovedenheten Norge, mens kommunene er underenheten av fylkene.

Enhetstypen “PERSON” er en generell hovedenhet som befinner seg på et relativt høyt abstrasjonsnivå. Enhetsattributten “KVINNE” er mer presist, og ligger på et lavere abstrasjonsnivå – bare halvparten av jordens befolkning faller inn under denne enhetstypen. Et annet eksempel er landet “Norge” som kan deles inn  i følgende underenheter; fylker, kommuner og poststeder. 

Resultatet av dette blir:

  • Jo høyere abstrasjonsnivå, jo mer generell og fleksibel blir også informasjonmodellen.
  • Jo lavere ned i hierakiet vi kommer jo mer spesifikke blir også dataene vi får.

Det er i denne sammenheng å merke seg at en underenhet alltid vil “arve” egenskapene til hovedenheten, men underenheten kan også ha egne egenskaper. Jo høyere abstrasjonsnivå, jo mer generell og fleksibel blir også enheten.

Entitetforekomst, entitetstype og enhetsklasse

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss