Kategori: Symbolsk ledelse

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

medalje

Identitetskapene symboler

Denne artikkelen er del 23 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 12 av 26 artikler i om Psykososialt arbeidsmiljø

Denne artikkelen er del 17 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Med identitetskapene symboler menes symboler som gir virksomheten en identitet utad og en følelse av fellesskap og tilhørighet innad gjennom å signalisere hvem vi er og hva vi står for

Les mer
verdier

Verdi og verdier

Denne artikkelen er del 13 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

Denne artikkelen er del 8 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 7 av 20 artikler i om Sosialiseringsprosessen

Denne artikkelen er del 5 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

I dagligtale benyttes begrepet verdi ofte om det som vi oppfatter som ”det gode”. Begrepet verdi står for: “Alt det som er verdifullt for menneske”.

Les mer
kultur-ritualer

Artefakter og symboler

Denne artikkelen er del 20 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 10 av 20 artikler i om Sosialiseringsprosessen

Denne artikkelen er del 13 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 18 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

Artefakter er alle konkrete fysiske gjenstander, tekst, språk og atferd i en kultur. Artefaktene er kulturtelle symboler som formidler informasjon om hva som kjennetegner de underliggende kulturelementene

Les mer
tillit

Tillit – den viktigste enkeltverdien

Denne artikkelen er del 12 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

Denne artikkelen er del 34 av 46 artikler i om Endringsledelse

Denne artikkelen er del 15 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 12 av 37 artikler i om Lærende organisasjoner

Denne artikkelen er del 11 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 15 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

Denne artikkelen er del 4 av 6 artikler i om Organisering av organisasjonen

Tre ting er nødvendig for å styre en stat: våpen, mat og tillit. Av disse er tilliten det viktigste og det man sist må miste.

Les mer
Spille poker

Kulturuttrykk

Denne artikkelen er del 21 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 11 av 20 artikler i om Sosialiseringsprosessen

Denne artikkelen er del 14 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 19 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

Med kulturuttrykk menes: ”de ulike symbolske prosesser, objekter, strukturer og handlinger som inngår i kulturen”

Les mer
norm

Sosiale og moralske normer

Denne artikkelen er del 17 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

Denne artikkelen er del 13 av 37 artikler i om Lærende organisasjoner

Denne artikkelen er del 12 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 8 av 20 artikler i om Sosialiseringsprosessen

Denne artikkelen er del 16 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 8 av 25 artikler i om Moral & etikk

På hvilken måte påvirker våre normer vår atferd? I denne artikkelen finner du svarene på dette.

Les mer
miljo

Verditolkning : – Hvordan forstå og tolke verdiene?

Denne artikkelen er del 11 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 6 av 25 artikler i om Moral & etikk

Denne artikkelen er del 8 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 14 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

Det er den enkeltes individuelle verdier som bestemmer organisasjonens moral og etikk. Disse individuelle verdiene trenger ikke nødvendigvis å ha noen sammenheng med de verdiene som er formulert i det offisielle verdigrunnlaget.

Les mer
kultur-sub-klasser

Organisasjonskultur ( bedriftskultur )

Denne artikkelen er del 2 av 6 artikler i om Organisering av organisasjonen

Denne artikkelen er del 6 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 10 av 26 artikler i om Psykososialt arbeidsmiljø

Denne artikkelen er del 3 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 2 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

De mønstrene av meninger, verdier, normer, roller, skikker o.l. som forteller medlemmene hvem de er, og hvordan de gjør saker og ting.

Les mer
symbolsk-ledelse

Symbolsk ledelse (den symbolske rammmen)

Denne artikkelen er del 1 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 35 av 39 artikler i om Ledelsestiler

Denne artikkelen er del 6 av 8 artikler i om Ledelseperspektiv

Denne artikkelen er del 39 av 42 artikler i om Historisk utvikling på ledelse

Organisasjonen kan ses på som en scene, et teater hvor aktørene spiller bestemte roller og prøver å kommunisere de riktige inntrykkene til de riktige publikumsgruppene.

Les mer
Språk og kommunikasjon

Språk

Denne artikkelen er del 15 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 25 av 31 artikler i om Styring og kontroll

Denne artikkelen er del 22 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 12 av 20 artikler i om Sosialiseringsprosessen

Denne artikkelen er del 10 av 46 artikler i om Læring

Denne artikkelen er del 6 av 27 artikler i om Barnets utvikling

Språk er det viktigste kjennetegnet som skiller mennesket fra andre vesener. Språket er helt sentralt i menneskelig tenkning og samhandling

Les mer