Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en medarbeidersamtale?

En medarbeidersamtale er:

en planlagt, strukturert og fortrolig årlig samtale mellom en medarbeider og medarbeiderens nærmeste overordnede om arbeidsforholdet, med en evaluering av arbeidet medarbeideren utfører. Samtalen gjennomføres i gjensidig respekt mellom likeverdige, men ikke likestilte parter.

Hvorfor gjennomføre en medarbeidersamtale?

Kort versjonen av svaret på dette spørsmålet finner du i denne artikkelen. Kort sagt er en medarbeidersamtale verktøy som skal:

  • fremme god ledelse gjennom å avklare gjensidige forventninger til arbeidsforholdet og resultatene.
  • utvikle tillit og åpenhet for å fremme kommunikasjon og samarbeid i det daglige
  • faglig og personlig utvikling hos den enkelte medarbeider
  • skape trivsel, motivasjon og godt samarbeid
  • sikre en felles måloppnåelse og forståelse av fremtiden

En medarbeidersamtale er ikke  lovpålagt

Selv om de fleste norske selskaper idag avholder en årlig medarbeidersamtale er det greit å vite at dette ikke er en lovpålagt samtale lederen trenger å ha med sine medarbeidere. Den er helt frivillig.

Hvem har ansvaret for medarbeidersamtalen?

Normalt er det medarbeiderens nærmeste overordnede som har ansvaret for å gjennomføre medarbeidersamtalen med de ansatte en gang i året.

Hvor ofte bør en medarbeidersamtale avholdes?

Normalt avholdes denne medarbeidersamtalen som er en evaluering av arbeidstakerens arbeidsforhold en gang i året, men det er ingenting i veien for at disse samtalene avholdes oftere. F.eks. hvert kvartal eller halvår hvis situasjonen tilsier at dette er hensiktsmessig for å kontinuerlig kunne evaluere arbeidet som utføres.

Når bør medarbeidersamtalen avholdes?

Mange gjennomfører medarbeidersamtalene i løpet av første kvartal. Fordelen med å gjennomføre samtalene på samme tidspunkt på året, er at man får samordnet bedriftens overordnede strategi og medarbeidernes individuelle mål – altså; sterkere målstyring og styrket fokus på at alle drar i samme retning.

Andre fordeler er at vi får kartlagt kompetanseutviklingsbehovene og kan få koordinert opplæringstiltakene. Dette gjør det hele mer målrettet og kostnadseffektivt.

Sørg bare for å holde styr på hvem som har gjennomført samtalene og hvem som ikke har gjort det, hva som er planlagt av opplæringstiltak i hele organisasjonen, hvilke mål som er satt, nøkkelkompetanse, kritisk kompetanse, skjult kompetanse, stedfortrederplanlegging osv. 

Hva kjennetegner medarbeidersamtalen?

En medarbeidersamtale har følgende særpreg:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.