agenturer.no

Hva er en medarbeidersamtale?

En medarbeidersamtale er:

en planlagt, strukturert og fortrolig årlig samtale mellom en medarbeider og medarbeiderens nærmeste overordnede om arbeidsforholdet, med en evaluering av arbeidet medarbeideren utfører. Samtalen gjennomføres i gjensidig respekt mellom likeverdige, men ikke likestilte parter.

Hvorfor gjennomføre en medarbeidersamtale?

En korrekt gjennomført medarbeidersamtale er alltid en lønnsom investering både for virksomheten og den ansatte, mens en dårlig medarbeidersamtale gjør vondt verre, både når det gjelder arbeidsglede og faglig og personlig utvikling. Spørsmålet blir derfor: – Hvorfor og hvordan gjennomføre en god medarbeidersamtale?

Kort versjonen av svaret finner du i denne artikkelen. Medarbeidersamtalen er et verktøy som skal:

  • fremme god ledelse gjennom å avklare gjensidige forventninger til arbeidsforholdet og resultatene.
  • utvikle tillit og åpenhet for å fremme kommunikasjon og samarbeid i det daglige
  • faglig og personlig utvikling hos den enkelte medarbeider
  • skape trivsel, motivasjon og godt samarbeid
  • sikre en felles måloppnåelse og forståelse av fremtiden

En medarbeidersamtale er ikke  lovpålagt

Selv om de fleste norske selskaper idag avholder en årlig medarbeidersamtale er det greit å vite at dette ikke er en lovpålagt samtale lederen trenger å ha med sine medarbeidere. Den er helt frivillig.

Hvem har ansvaret for medarbeidersamtalen?

Normalt er det medarbeiderens nærmeste overordnede som har ansvaret for å gjennomføre medarbeidersamtalen med de ansatte en gang i året.

Hvor ofte bør en medarbeidersamtale avholdes?

Normalt avholdes denne medarbeidersamtalen som er en evaluering av arbeidstakerens arbeidsforhold en gang i året, men det er ingenting i veien for at disse samtalene avholdes oftere. F.eks. hvert kvartal eller halvår hvis situasjonen tilsier at dette er hensiktsmessig for å kontinuerlig kunne evaluere arbeidet som utføres.

Når bør medarbeidersamtalen avholdes?

Mange gjennomfører medarbeidersamtalene i løpet av første kvartal. Fordelen med å gjennomføre samtalene på samme tidspunkt på året, er at man får samordnet bedriftens overordnede strategi og medarbeidernes individuelle mål – altså; sterkere målstyring og styrket fokus på at alle drar i samme retning.

Andre fordeler er at vi får kartlagt kompetanseutviklingsbehovene og kan få koordinert opplæringstiltakene. Dette gjør det hele mer målrettet og kostnadseffektivt.

Sørg bare for å holde styr på hvem som har gjennomført samtalene og hvem som ikke har gjort det, hva som er planlagt av opplæringstiltak i hele organisasjonen, hvilke mål som er satt, nøkkelkompetanse, kritisk kompetanse, skjult kompetanse, stedfortrederplanlegging osv. 


Hva kjennetegner medarbeidersamtalen?

En medarbeidersamtale har følgende særpreg:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg