Domene og webhotell fra OnNet.no

Multiple analyse
Photo by Joshua Earle

Hva er en multivariat analyse?

En univariat analyse er en analyse av en variabel, mens en bivariat analyse er en analyse av sammenhengen mellom to variabler. En multivariat analyse er en dataanalyse av tre eller flere variabler.

Hvorfor gjennomføre en multivariat analyse?

Som regel er vi ikke fornøyd å finne sammenhengen mellom to variabler. Det vi ønsker er å finne årsakssammenhenger og nøyaktige forklaringer. Dette krever at vi trekker inn mellomliggende variabler, og at vi benytter oss av en rekke indikatorer. For å kunne analysere flere enn to og to variabler må vi benytte oss av en mulitvariat analyse.

Bruk av multivariate analyser

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss