Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 9 av 19 artikler om Kostander

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

grensekostnadI matematikken opereres det med et begrepet som kalles for grensekostnader. Grensekostnaden er en betegnelsen vi bruker for økningen i de totale kostnader når produksjonsmengden øker med en enhet. Produserer man f.eks. spiker er det vanskelig og lite hensiktsmessig å beregne hvor mye kostnadene øker hvis vi øker produksjonen med en spiker.

Enklere er det å finne økningen i hvis produksjonen øker med et intervall. F.eks. fra 100 tonn pr. dag til 200 tonn pr. dag. Differansekostnader (DK) er en betegnelse vi bruker for å beskrive kostnadsøkningen i et intervall.

For å finne differansekostnaden lønner det seg å lage en kostnads tabell:

MengdeSTKDK
010 000 
10025 00015 000
20030 000  5 000

300

38 000

  8 000

Som det går frem av tabellen over øker bedriftens kostnader med 5 000 kroner hvis vi øker produksjonsmengden fra 100 enheter til 200 enheter. Såfremt vi ikke har sprangvise faste kostnader spiller det ikke noen rolle om man beregner differansekostnaden av STK eller VTK. Dette skyldes at de faste kostnadene vil utgjøre det samme uansett hvor stor produksjonsmengden er, og de vil derfor ikke påvirke differansekostnaden.

   Kostnad ved ny produksjonsmengde
–  Kostnad ved gammel produksjonsmengde
= Differansekostnad.

Når vi har beregnet DK, er det også mulig å beregne den gjennomsnittlige kostnadsøkningen p.r. enhet innenfor hvert mengdeintervall. Dette kaller vi for differanseenhetskostnad (DEK).

I en tabell kan DEK regnes ut slik:

MengdeSEKDEK
010 000 
100     250  9750
200    150    100
300    127      23
Du leser nå artikkelserien: Kostander

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Materialkostnader (varekostnader)Transaksjonskostnader >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kostnad – utgift – utbetaling
 • Faste kostnader
 • Variable kostnader
 • Direkte- og indirekte kostnader
 • Kostnadsfordeling
 • Bedriftens totale kostnader
 • Kjerne-, støtte- og styringskostnader
 • Materialkostnader (varekostnader)
 • Grensekostnad og differansekostnad
 • Transaksjonskostnader
 • Kostnadoptimal produksjonsmengde
 • Kalkulatorisk kostnader
 • Kalkulatoriske renter
 • Kalkulatoriske avskrivninger
 • Alternativkostnad – en metode for å beregne lønnsomhet
 • Sunn kostnadstruktur – hemmeligheten bak enhver suksess
 • Kostnadsanalyse
 • Kostnad-nytte-analyse
 • Hvordan redusere kostnadene?
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.