Domene og webhotell fra OnNet.no

Med kostnad menes:

« forbruk av ressurser målt i penger»

I et taktisk- og operativt perspektiv er det overordnede målet med ressursperspektivet:

å redusere ressursbruken i verdiskapningprosessen som leder frem til de endelige kundeverdiene

Den eneste måten å gjøre dette på er gjennom å redusere kostnadene som er forbundet med verdiskapningprosessen. Noe som igjen forutsetter at vi har en fullstendig oversikt over virksomhetens totale kostnader, samt alle viktige kostnadsarter og kostnadsteder i virksomheten.

Det finnes en mengde ulike typer kostnader og flere måter å gruppere dem på. Et hovedskille går mellom å skille mellom faste- og variable kostnader eller direkte- og indirekte kostnader. Disse hovedgrupperingene kan så grupperes ned i mindre kostnadtyper, basert på hvilke kjennetegn de har.

Radikale kostnadsreduksjoner

 Ønsker man å oppnå kvante sprang i reduksjonen av virksomhetens kostnader, kreves dette normalt at virksomheten gjennomfører et business-process – reenginering prosess for å oppnå dette. Noe som både er risikabelt, tid og kompetansekrevende, da dette krever en rekonfigurasjon av hele verdiskapningprosessen som skaper verditilbudet som oppfattes som viktige kundeverdier av kundene. Samtidig som utfallet er usikkert. Slike strategier må derfor brukes med stor forsiktighet, selv om belønningen ofte er enorm hvis man lykkes med dem.

Inkrementelle kostnadsreduksjoner

Enklere er det å oppnå inkrementelle (mindre) kostnadreduksjoner i verdiskapningprosessen. Ved å gå kritisk igjennom virksomhetens kostnadstruktur og følge noen enkle økonomiske kostnadprinsipper er det ofte mulig å redusere kostnadene betydelig, endre kostnadstrukturen, kapitalbindingen og den økonomiske risikoen.

Her gjelder følgende grunnleggende prinsipper:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.