Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Media-kanalens presentasjonsegenskaper defineres som;

evnen til å presentere reklamebudskapet for mottakeren.

Tidsegenskaper

Med tidsegenskaper menes:

Når på døgnet eksponeres mottakerne for reklamebudskapet?

TV – reklamen er f.eks. sterkt konsentrert om noen timer om kvelden (prime time), mens Internett og aviser leses hele døgnet og da fortrinnsvis tidligere på dagen.

  • Hvilke muligheter har annonsøren til å selv bestemme når eksponeringen skal skje ? Enkelte media-kanaler, f.eks. radio og tv, gir annonsøren mulighet til å selv bestemme når på døgnet mottakerne skal bli eksponert for budskapet, mens andre ikke kan gi annonsørene slik muligheter, f.eks. aviser og blader. F.eks. har enkelte norske reklamebyråer begynt å kartlegge tidsbruken til utvalgte segmenter (målgrupper) i Norge for å avdekke hvor de befinner seg til ethvert tidspunkt på døgnet og året, for deretter kjøpe opp reklameplass i media-kanalene som har et dekningsområde som korrelerer tidspunktet disse utvalgte segmentene befinner seg innenfor dette dekningsområdet. Kjører f.eks. 70 % av målgruppen riksvei 47 mellom 07.00 – 08.30 (på vei til jobb) mens de hører på Radio 1, kjøper reklamebyrået opp alle reklameplakatene langs riksvei 47 og sender massiv nærradioreklame i Radio 1 i tidsrommet 07.30 – 8.30 osv. For oss synes det som om media-kanalens tidsegenskaper blir stadig viktigere for annonsørene.
  • Hvor lang er eksponeringstiden ? Media-kanalens eksponeringstid er et viktig vurderingskriterium, da den avgjør hvor lange reklamebudskap annonsøren kan gi mottakerne. Lavest eksponeringstid har boards og annen trafikkreklame, hvor mottakerne passerer budskapet i fart og hvor oppmerksomheten normalt er rettet mot andre ting enn å lese plakaten. Lengst eksponeringstid har de grafiske media-kanalene og Internett,, hvor mottakerne kan ta den tiden de trenger for å lese (sanse) budskapet.

Mengdeegenskaper (Weight)

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss