Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 7 av 7 artikler om Sansene

Lese tid (240 ord/min): 4 minutter

Hva er likevektsans og stillingsans?

Likevektsans og stillingsans er to viktige sanser som sitter i øret og er to sanser vi ikke hører så mye om. Funksjonen til disse to sansene er:

 • Likevektsans – Kalles også for balansesans, og er sansen vi benytter for å holde oss i balanse.
 • Stillingsans – Kalles også for posisjonssans, og er sansen som fortelle oss i hvilken posisjon de ulike delene av kroppen befinner seg i.

Disse to sansene kan forklares slik:

Stillingssans

Sanseinntrykk fra muskler og ledd holder hele tiden hjernen orientert om posisjonen til de ulike delene av kroppen vår. Derfor vet vi alltid hvor føttene våre er, og om munnen er åpen eller lukket. Dette kaller vi for stillingssansen, eller den proprioceptive sans. En sans 

Stillingssans er kroppens evne til å oppfatte sin egen posisjon og bevegelse i rommet. Denne sansen gir kontinuerlig tilbakemelding fra spesialiserte reseptorer til hjernen om leddenes, muskelens og senenes posisjon og bevegelse. Sansen er essensiell for koordinasjon, balanse og bevegelseskontroll. Stillingssansen er derfor avgjørende for koordinasjon, balanse og motorisk læring.

Forstyrrelser i stillingssans kan føre til koordinasjonsproblemer og redusert bevegelseskontroll, og kan oppstå på grunn av skader, nevrologiske sykdommer eller aldring.

likevektsans

Hvordan fungerer vår stillingssans?

Vår stillingssans er avhenger av spesialiserte sensoriske reseptorer som finnes i muskler, sener og ledd. Disse reseptorene inkluderer:

 • Muskelspoler : Disse reseptorene finnes i musklene og gir informasjon om muskelens lengde og hastigheten på endringer i lengden.
 • Golgi-seneorganer : Disse finnes i senene og registrerer spenningen i muskelen.
 • Leddreseptorer : Disse finnes i leddene og gir informasjon om leddets posisjon og bevegelse.

Når disse reseptorene oppdager endringer i musklenes og leddenes posisjon eller bevegelse, sender de nerveimpulser gjennom sensoriske nerver til ryggmargen og deretter til hjernen, spesielt til områder som lillehjernen og sensorisk cortex.

Hjernen integrerer informasjon fra proprioseptive reseptorer med informasjon fra andre sanser, som syn og likevektsansen. Dette gjør det mulig for hjernen å koordinere bevegelser og opprettholde balanse.

Hvilken funksjoner har vår stillingssans?

Vår stillingssans er avgjørende for vår koordinasjon av bevegelser. Den tillater oss å utføre komplekse motoriske oppgaver, som å gå, løpe, skrive eller spille et instrument, med presisjon og flyt. Proprioseptive signaler bidrar dessuten til å opprettholde balanse og stabilitet, spesielt når vi står oppreist, går eller utfører bevegelser som krever finjustering av muskelaktivitet.

Stillingssansen spiller også en viktig rolle i motorisk læring, som innebærer å lære nye bevegelser eller ferdigheter. Gjennom repetisjon og tilbakemelding kan vi forbedre presisjonen og effektiviteten av våre bevegelser.

Forstyrrelser i stillingssans

Skader på muskler, sener, ledd eller nervesystemet kan skade stillingssansen. Noe som kan resultere i dårlig koordinasjon, balanseproblemer og vanskeligheter med å utføre presise bevegelser. Sykdommer som påvirker nervesystemet, som multippel sklerose, Parkinsons sykdom, eller perifere nevropatier, kan også påvirke stillingssansen negativt.

Med alderen kan stillingssansens evner svekkes, noe som kan bidra til økt risiko for fall og redusert motorisk kontroll.

Likevektsans (den vestibulære sansen)

I det indre øret sitter likevektsansen, også kalt balansesans eller den vestibulære sansen, som forteller oss om vi går, sitter, har hodet nedover eller holder på å falle. Små, væskefylte kanaler med mekanoreseptorer i buegangene i øret registrerer hodets bevegelser og posisjon i forhold til tyngdekraften, og endringer i bevegelsestempoet. Disse stimuliene sendes så videre til hjernen for tolkning. 

Dette systemet er avgjørende for våre daglige bevegelser og aktiviteter, og fungerer sammen med syns- og følesansen for å gi oss en helhetlig oppfatning av kroppens posisjon og bevegelse. Hvis balansesansen ikke fungerer optimalt, blir man svimmel og kvalm. I figuren over er likevektsansen den markeringen som viser buegangene.

Hvordan fungerer likevektsans?

Likevektsansen styres av det vestibulære systemet, som befinner seg i det indre øret. Dette systemet består av to hoveddeler: de halv-sirkulære kanalene og otolittorganene (utrikkelen og sacculen).

De halv-sirkulære kanalene er tre væskefylte kanalene som registrerer rotasjonsbevegelser i hodet. Hver kanal ligger i forskjellige plan (horisontal, vertikal og lateral), og når hodet beveges, flytter væsken inne i kanalene på små hårceller som sender signaler til hjernen om bevegelsen.

Utrikkelen og sacculen registrerer lineære bevegelser og hodets posisjon i forhold til tyngdekraften. Disse organene inneholder små krystaller (otolitter) som beveger seg og påvirker hårcellene når hodet endrer posisjon eller når kroppen akselererer.

Sensoriske hårceller i det vestibulære systemet sender nerveimpulser gjennom vestibulocochlearisnerven (den åttende hjernenerve) til hjernen, hvor signalene blir tolket og integrert med informasjon fra andre sanser for å gi en helhetlig oppfatning av kroppens bevegelse og posisjon.

Hvilken funksjon har likevektsans?

Likevektsansen gir hjernen informasjon om hode- og kroppsbevegelser, slik at vi kan opprettholde balanse og stabilitet. Dette er spesielt viktig når vi står, går, løper eller utfører andre fysiske aktiviteter. Sammen med synet og følesansen hjelper likevektsansen oss med å koordinere bevegelser og opprettholde en jevn gange eller bevegelse.

Likevektsansen bidrar til vår evne til å orientere oss i rommet og forstå kroppens posisjon i forhold til omgivelsene. Dette er viktig for å unngå hindringer og navigere trygt gjennom miljøet.

Forstyrrelser i likevektsansen

Problemer med det vestibulære systemet kan føre til svimmelhet, vertigo (en følelse av at omgivelsene spinner), og balanseproblemer. Dette kan være forårsaket av infeksjoner, skader, eller sykdommer som Ménières sykdom. Noen mennesker opplever svimmelhet og balanseproblemer som en del av migreneanfall, kjent som vestibulær migrene.

Bevegelsessyke oppstår når det er en konflikt mellom informasjon fra det vestibulære systemet og andre sanser, for eksempel når vi leser i en bil som beveger seg. Dette kan føre til kvalme, svimmelhet og ubehag.

Du leser nå artikkelserien: Sansene

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Følesans (huden)
    Andre artikler i serien er: 
 • Sansesystemet (våre 7 sanser)
 • Synssans (øyet)
 • Luktesans (nesa)
 • Høresans (øret)
 • Smakssans (tunga)
 • Følesans (huden)
 • Likevektsans (balansesans) og stillingsans
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.