Kategori: WOM/eWOM

tosteg-hypotesen

To-steg hypotesen (Word Of Mouth / “jungeltelegrafen”)

Denne artikkelen er del 11 av 12 artikler i om Kommunikasjonsmodeller

Denne artikkelen er del 2 av 35 artikler i om Viral markedsføring

Denne artikkelen er del 15 av 22 artikler i om Medielære (utvikling og bruk)

Denne artikkelen er del 18 av 20 artikler i om Sosialiseringsprosessen

Denne artikkelen er del 14 av 29 artikler i om Kjøpsprosessen

En modell som forklarer hvordan “Word of Mouth (WOM)” oppstår og hvordan et budskap blir spredt gjennom denne prosessen.

Les mer
smarttelefon

Opinionsleder

Denne artikkelen er del 12 av 12 artikler i om Kommunikasjonsmodeller

Denne artikkelen er del 3 av 35 artikler i om Viral markedsføring

Denne artikkelen er del 19 av 20 artikler i om Sosialiseringsprosessen

Denne artikkelen er del 15 av 29 artikler i om Kjøpsprosessen

En kunnskapsrik person i andres øyne som gir råd og informasjon om et spesielt produkt, tjeneste, løsning eller system gjennom personlig, uformell produktrelatert kommunikasjon, også kalt ”word-of-mouth” eller vareprat

Les mer