Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 5 av 15 artikler om Visuell profil

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Arbeidet med å utvikle en visuell profil for virksomheten utføres oftest av et design- eller reklamebyrå som utarbeider en stilmanual.

Stilmanualen, også kalt visuell manual, er en nøyaktig oppskrift eller et sett med retningslinjer for virksomhetens visuelle framtoning. Større virksomheter har normalt strenge detaljregler for hvordan de visuelt skal profilere seg og framstå utad. For eksempel finnes det her detaljerte regler for hvordan logo, farger,skrifttyper og andre signalelementer skal brukes i forskjellige sammenhenger.

Hensikten med en stilmanual er å gi et uniformt utseende på alt materiale som utgjør bedriftens eller organisasjonens ansikt utad. På engelsk kalles en stilmanual ofte en style guide.

Omfanget på stilmanualen varierer. Det samme gjelder hvilke elementer som tas med som en del av stilmanualen, men det er viktig at vi i denne sammenheng tenker helhetlig. Noen begrenser stilmanualen til å kun beskrive logobruken og hvilken skrifttype som skal benyttes, mens andre også inkluderer for retningslinjer for språk, grammatikk, oppsett og andre regler som også omfatter det verbale innholdet. I så fall kan den kalles en kommunikasjonsmanual.

Valgene i stilmanualen bør begrunnes. Man velger ikke en bestemt farge fordi man synes den er fin, men fordi man mener den har en funksjon for avsenderen ved at den gir en viss effekt på mottakeren.

Elementene i sttilmanualen

Profilen skal ikke levne tvil om hvem som er avsender. Det er derfor viktig å inkludere logo og andre profilelementer som kan knyttes til selskapet, og som er med på å gi selskapet en identitet.

En visuell profil bør inneholde:

 • Logo
 • Farger
 • Skrifttype(r) i både digitalt og trykt format
 • Typografi
 • Angivelse av skriftstørrelser, marger, linjeavstand, innrykk, bakgrunnsfarger, bruk av negative presentasjoner og andre visuelle virkemidler som inngår i profilen.
 • Brevpapir
 • Visittkort
 • Konvolutter
 • Stempler, klistremerker o.l.
 • Brosjyrer, prislister, flyers o.l.
 • Bildekor
 • Skilter og fasadeuniformering
 • Innendørs uniformering
 • Uniformering av ansatte
 • Faktura/kreditnotamaler
 • Kassekvitteringer, poser o.l.
 • Anbuds/tilbuds maler
 • Annonser, DM-kampanjer, tv-reklame, utendørsreklame m.m.
 • Hjemmesider
 • E-postmeldinger
 • ”Give-away”/gave artikler
 • Presentasjoner i digitalt format
 • Presentasjoner i papir format.
 • Messe/stand

Klikk på linken under for å se eksempler på en visuell profil:

Du leser nå artikkelserien: Visuell profil

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Symboler i markedsføring og ledelseFarge og fargelære >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Visuell profil
 • Hvorfor ha en visuell profil?
 • Utviklingen av visuell profil
 • Symboler i markedsføring og ledelse
 • Stilmanual
 • Farge og fargelære
 • Fargespråket og fargebruk
 • Firmalogo og logo design
 • Mønster og skrifttyper
 • Bilder og fotobank
 • Selskapsmotto, slagord, slogan og maskot
 • Papir og formater
 • Skilting og uniformering av lokale
 • Bildekor
 • Uniform og kleskode
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.