Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 6 av 9 artikler om Søke jobb

Lese tid (240 ord/min): 6 minutter
Jobbsøknad
Photo by Scott Graham

Populære stillinger får inn mange søknader. De som leser jobbsøknaden din vil ha gjort seg opp en formening av deg og jobbsøknaden i løpet av 6-8 sekunder. Skal du gjøre deg opp noen formening om å få stillingen må jobbsøknaden din skille seg ut i mengden. Den må være formulert slik at arbeidsgiver får lyst til å innkalle deg til et førstegangsintervju. Gi derfor nok informasjon til at de blir nysgjerrige, samtidig som de får lyst til å vite mer.

Hvilke elementer må være med i en jobbsøknad? 

 • Avdender og mottaker – ditt navn, adresse, mail og telefonnummer, samt arbeidsgiverens navn, adresse og kontaktinformasjon. Hvis du sender søknaden på e-post eller laster den opp i en portal, kan kontaktinformasjon komme nederst under signaturen din.
 • Overskrift – Overskriften er det første leseren legger merke til, så den må være klar og tydelig, og inneholde stillingen du søker på.
 • Hvor du fant annonsen og hvem du er – start med å fortell hvor du fant annonsen, før du forteller hvorfor du er rett kandidat. Få tydelig frem din motivasjon samt det mest relevante i din bakgrunn. Pass også på å få med utdanning tidlig i teksten. Overskriften må følges opp med en sterk åpning som gjør at du blir lagt merke til og innkalt til et jobbintervju.
 • Kvalifikasjoner – din utdanning, kurs, sertifiseringer, arbeidserfaring og annen relevant erfaring. Nøy deg med det som er relevant, og utdyp det. Du bør ikke ta med alt du har gjort her. Begynn med det du mener er viktigst for stillingen du søker.
 • Dine egenskaper – hvorfor din personlighet, evner og ferdigheter er egnet for den konkrete stillingen.
 • Din motivasjon for å søke på stillingen.
 • En kort avslutning – Avslutningen bør være kort, positiv og slagkraftig. Her er det naturlig å oppsummere argumenter for hvorfor du søker og hvorfor de skal velge deg. Pass på at du alltid er høflig og respektfull. Ikke bruk plass på floskler som «håper på et positivt svar» eller «kommer gjerne på intervju» i avslutningen. Arbeidsgiveren forstår at du gjerne vil det. En god avslutning er å løfte blikket, å klare og se din stilling, og innsats i en større sammenheng.
 • Signatur og dato – Signer med «Vennlig hilsen,» (husk å få med komma), etterfulgt av navnet ditt.

Fokuser på relevant kompetanse

Det første arbeidsgiveren ser etter når de skumleser jobbsøknaden er kompetansen din. Du må derfor fokusere på at din utdannelse og tidligere yrkeserfaring passer perfekt for stillingen du søker på. Fokuser ikke på hva du er best på, men hvor relevant kompetansen er for stillingen.

Få frem hva du har gjort i tidligere jobber og vis til resultater du oppnådde eller bidro til  sammen med andre. Bare ordet “resultat” viser at du er en resultatorientert person og er med på å befeste et godt førsteinntrykk.

Skriv framtidsrettet 

CV-en din skal representere fortiden, mens jobbsøknaden representerer fremtiden. Få derfor frem hva du kan gjøre med kompetansen din i den stillingen du søker på. Arbeidsgivere er ikke opptatt av hva du har studert, men av hva slags kompetanse du har og hva du kan bidra med.

Ikke trekk inn hele din CV i jobbsøknaden

Ikke gjenta hele CV-en i jobbsøknaden. Trekk heller ut det viktigste, gå i dybden og argumenter for hvorfor dette er noe som motiverer deg. Jobbsøknaden og CV-en skal utfylle hverandre, og ikke være kopier.

Vis ferdighetene dine gjennom praktiske eksempler

Vis hvordan du tidligere har anvendt ferdigheter dine i praksis. F.eks. gjennom å vise hvordan til hvordan du har benyttet dem for å øke selskapets økonomiske gevinst.

Når du argumenterer for at du har kompetansen som kreves, må du vise at du har vært i tilsvarende situasjon og at du forsto hva du skulle oppnå i situasjonen. Deretter skriver du hva resultatet ble.

Fremhev dine myke ferdigheter

Alle jobber krever at du har ulike mye ferdigheter for å kunne fungere i jobben. For eksempel har alle bedrifter behov for ansatte som kommuniserer godt og som kan bidra i et team. Fremhev derfor dine mye ferdigheter for å få et konkurransefortrinn ovenfor de andre kandidatene som kanskje har de harde ferdighetene, men mangler dine myke ferdigheter. Ferdigheter som ofte betyr vel som mye som de harde.

Ikke skriv at du har stor arbeidskapasitet, er fleksibel, ryddig og team-orientert uten at du underbygger dette. Vis dette gjennom konkrete ting du tidligere har gjort.

Fleksibilitet og læreevne

Karrierestart.no skriver på sidene sine at hele 77 prosent av arbeidsgivere mener at «myke ferdigheter» som fleksibilitet og evne til å lære, er like relevante som «harde ferdigheter» om et spesifikt emne.

Ettersom dagens teknologiske utvikling gjør at alle bedrifter må endre seg stadig oftere og raskere vil du oppnå en stor fordel hvis du markedsfører deg som fleksibel, lærevillig og tilpasningsdyktig. Vis at du er klar til å utfordre seg selv ved å lære noe nytt. Trekk gjerne frem et eksempel på en gang du måtte lære noe nytt på svært kort tid eller en gang du måtte begi deg ut på nye og ukjente områder.

Personlighet

At du er den mest kvalifiserte kandidaten er ingen garanti for at du får jobben. Til syvende og sist er det den som arbeidsgiveren liker best – totalt sett – som får jobben. Dette fordi arbeidsgivere er vanlige mennesker som alle oss andre. De ønsker å jobbe sammen med mennesker de vil trives med. Her kommer ting som personlighet, humor, omgjengelighet og kjemi inn i bildet. Dette er ekstra viktig dersom du har noen mangler når det kommer til din faglige kompetansen. Få godt frem dine personlige egenskaper, hva du kan bidra med i bedriften og i arbeidet du søker på.

Karrierestart.no mener at den beste strategien for å bli likt er å vise en positiv innstilling og en genuin interesse for stillingen, arbeidsoppgavene, bedriften og bransjen som helhet. Det skader heller ikke om du kan trekke inn fritidsinteresser som arbeidsgiveren kan relatere seg til, mener de.

Språket

Selv om søknaden skal være et seriøst skriv, trenger den ikke å være kjedelig. Hold språket tydelig uten å gå over til slang og muntlig språk. De og dere trenger du ikke å bruke. Det holder å bruke “dus” form.

Korrekturles

Ikke la skrivefeil ødelegge en god jobbsøknad og dine sjanser til å få din drømmejobb. Siden du lett blir blind for dine egne skrivefeil, er det lurt å la jobbsøknaden ligge noen dager før du korrekturleser den. La gjerne noen andre som er språkelig sterke til å korrekturlese jobbsøknaden din før du sender den.

Formatering

 • Jobbsøkaden bør ikke være mer enn en side.
 • Velg en nøytral skrifttype som: Arial, Calibri, Georgia eller Times New Roman
 • Skriftstørrelse: 10 til 12 punkt.
 • 1-tommers marger øverst, nederst og på sidene.
 • Husk avstand mellom adresseringen, toppteksten, avsnittene og signaturen.
 • Venstrejuster teksten.
 • Hvis søknaden skal inn i en digital søknadsportal, er det viktig at du sjekker hvordan teksten blir formatert inn.

Maler og eksempler

På Internett finnes det en mengde maler og eksempler på jobbsøknader du kan bruke som utgangspunkt for din jobbsøknad.

Oppsummering

Bruk ikke en standard jobbsøknad som du sender ut i hytt og pine. Send heller fem knallgode og gjennomarbeidede søknader. Finn din stil, vær deg selv og jobb med språket.

Du leser nå artikkelserien: Søke jobb

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Før du skriver jobbsøknadenÅpen søknad – slik skriver du den >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Slik søker du jobb
 • Fremtidens yrker – hva slags folk trenger vi i fremtiden?
 • Karriereplanlegging – Hva slags jobb ønsker du og er du kvalifisert?
 • Finn ledige stillinger
 • Før du skriver jobbsøknaden
 • Slik skriver du en god jobbsøknad
 • Åpen søknad – slik skriver du den
 • CV – hva må en god CV inneholde?
 • Den komplette jobbintervju guiden
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.