Domene og webhotell fra OnNet.no

I dag hvor verden er blitt globalisert og digitalisert innser stadig flere virksomheter at de må digitalisere sitt produkt eller tjeneste, også kalt verditilbud, for å kunne overleve  og oppnå konkurransefortrinn i dagens globale nettverkssamfunn.

Et klassisk eksempel på en vellykket transformasjon fra en en fysisk til en digital verdikjede er bankene. De skapte et nytt digitalt produkt i form av en nettbanken som gjorde at behovet for hundrevis av bankfilialer rundt om i landet  med tusenvis av dyre bankfunksjonærer forsvant. 

Hva er en digital verdikjede?

En digital verdikjede viser hvordan en digitale organisasjoner skaper sitt digitale produkt gjennom å følge en digital verdiskapningsprosessen. Slike verdikjeder står i sterk kontrast til fysiske verdikjeder som skaper sine kundeverdier gjennom å følge en fysisk verdiskapningsprosess som omgjør råvarer og halvfabrikata til et fysisk sluttprodukt. Digitale verdikjeder krever verken fysisk input, i form av råvarer og halvfabrikata, eller fordyrende mellomledd for å selge og distribuere sine produkter.

Verdikjede typer

Eksempler på digitale produkter er PayPal, Google, Finn.no, booking.com, Facebook,  Vipps, Twitter og ShapChat sine tjenester.

Digitale verdikonfigurasjoner

Mange bruker begrepet digital verdikjede feilaktig som en samlebeskrivelse for alle typer digitale verdiskapningsprosesser. Dette er feil bruk av begrepet. Digital verdikjede beskriver kun hvordan digitale produkter skapes, ikke hvordan digitale tjenester skapes.

I likhet med de fysiske verdiskapningsprosesene kan et digitalt verditilbud skapes gjennom å velge en av følgende tre verdikonfigurasjon:

  1. Digital verdikjede – beskriver hvordan kundeverdier skapes gjennom å omgjøre input til et produkt gjennom en verdiskapningsprosess.
  2. Digitalt verdiverksted – beskriver hvordan kundeverdier skapes gjennom å løse kundenes problemer og utfordringer.
  3. Digital verdinettverk – beskriver hvordan kundeverdier skapes gjennom å koble interesserte aktører sammen til et nettverk.

Snakker vi om digitale tjenester skjer verdiskapningen ikke gjennom å følge en tradisjonell verdikjede, men gjennom å være et digitalt verdiverksted eller verdinettverk. Avhengig av om de prøver å løse kundens problemer eller om de prøver å koble alle involverte partene sammen i et nettverk.

Hva skiller en digital verdikjede fra en fysisk?

Digitale verdikjeder skiller seg ut fra fysiske verdikjeder på mange måter. De mest åpenbare forskjellene er:

  • Digitale verdikjeder forbruker ingen fysisk ressurser, f.eks. råvarer og halvfabrikata, for å skape sluttproduktet.
  • Digitale verdikjeder krever ingen fysiske produksjonsprosesser. Verdiskapningen skjer digitalt ved bruk av digital teknologi og kompetanse.
  • Digitale produkter krever ingen fysiske salgs- og distribusjonskanaler.
  • Digitale verdikjeder reduserer personal behovet og kostnadene dramatisk.

Digitale verdikjeder krever ikke fysisk råvarer eller halvfabrikata

Digitale verdikjeder skiller seg fra fysiske verdikjeder ved at det ikke foregår en fysisk produksjonsprosess som ender opp med et fysisk produkt. Digitale verdikjeder forbruker derfor ingen råvarer, halvfabrikata o.l. produksjonsfaktorer i transformasjonsprosessen, slik tradisjonelle verdikjeder krever. 

Digitale verdikjeder fjerner behovet for fysiske produksjonsprosesser

Digitale produkter finnes kun i den digitale verden. De er derfor et resultat av en digital transformasjonsprosess, hvor input blir omgjort til output (digitale produkter) gjennom bruk av digitale teknologi. Digitale verdikjeder krever derfor ingen lagre, fabrikker, biler eller produksjonsmedarbeidere for å skape det digitale produktet. Av den grunn er verdiskapningsprosessen til et digitalt produkt vesentlig fra et fysisk produkt.

Digitale produkter krever ikke fysiske salgs- og distribusjonskanaler 

Digitale produkter skiller seg også fra fysiske produkter ved at de ikke krever fysiske salgs- og distribusjonskanaler. Digitale produkter selges og distribueres normalt over Internett i en aller annen form. Dette gjør det vesentlig enklere å komme inn på et digitalt marked med et digitalt produkt enn med et fysisk produkt. Digitale produkter kan globaliseres bare ved å gjøre nettbutikken som selger produktet flerspråklig.

Reduserer personalbehovet og kostnadene dramatisk

Ovenstående forhold gjør at digitale verdikjeder krever få medarbeidere, da mesteparten er automatisert og digitalisert. Ved at virksomheten heller ikke trenger å investere i dyre anleggsmidler reduseres også kostnadene dramatisk i forhold til fysiske verdikjeder.

Modell for digital verdikjede

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss