Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er en digital verdikjede?

En digital verdikjede er en digital verdiskapningsprosess i motsetning til en tradisjonell verdikjede. Ofte er dette en tradisjonell verdikjede som er blitt digitalisert. Det vil si at verdikjeden har gått igjennom en transformasjon hvor verdikjeden er blitt gjort om fra å være “analog og mekaniske” til å bli digital. Det vil si bygd på digitale signaler.

Globaliseringen og fremveksten av dagens post-industrielle nettverkssamfunn, hvor alt blir digitalisert, gjør at dagens bedrifter har innsett at de også må digitalisere måten deres produkter og tjenester produseres og distribueres på. Siden vi ikke lenger lever i en utelukkende fysisk verden innser de fleste bedrifter også at de må tilby sine produkter og tjenester globalt gjennom de digitale markedene og kanalene på Internett.

Digitale verdikjeder omfatter ikke bare verdikjeden til digitale organisasjoner på Internett. I prinsippet kan verdikjeden til såvel tradisjonelle som digitale nettselskaper være basert på en digital verdikjede. Begrepet digital verdikjede omfatter hvordan verdiskapningsprosessen som skaper verditilbudet (produktet og tjenestene) som tilbys kunden, ikke hvordan produktene og tjenestene markedsføres og selges.


Verdielementer i en digital verdikjede

Det finnes ennå ingen allmenn akseptert modell for hvilke verdielementer som må eller bør inngå i en digital verdikjede. Med verdielementer menes alle aktiviteter og prosesser som skaper kundeverdier for kunden. Noen velger å lage en digitalisert utgave av den tradisjonelle verdikjeden, mens andre lager sine egne modeller som bygger på deres situasjon, bransje og utfordringer.

En modell jeg kom over for over 20 år siden er vist under. Modellen angir hvilke verdielementer som det er vanlig å inkludere i digitale verdikjeder.

Figur – Markedsaktørene i det digitale rom, Hellebust, Anders, Ehandel, 1999

De ulike aktørene i modellen kan i følge Anders Hellebust forklares slik:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss