Argumentasjon og argumentasjonsteori

Råd og tips om hvordan du skal bygge opp argumentasjonen i et skriftlig budskap.

Metafor

Hvilken funksjon har metaforer, humor og lek i en organisasjon og for en leder?

Kommunikasjonsstiler (mentale stiler)

Når vi kommuniserer med andre benytter vi oss av en kommunikasjonsstil. Et mønster for hvordan vi kommuniserer med andre for å nå vårt mål.

Retorikk

Retorikk betyr talekunst og handler om hvordan man skal overbevise lytterne. Vi går her igjennom prinsippene for god retorikk.

Historiefortelling

Hvorfor spiller historiefortellinger en viktig rolle i alle moderne organisasjoner, i ledelse og markedsføring?

Språklige virkemidler

Virkemidler du kan bruke for å gjøre språket i teksten rikere og bedre. De vanligste virkemidlene er disse.

Verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk)

Hva er verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk), og hva er forskjellen mellom disse to kommunikasjonsformene?