Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en aksjonæravtale?

Mens vedtektene er et offentlig registrert dokument som regulerer forholdet mellom selskapet og aksjonærene, er en aksjonæravtale en skriftlig avtale mellom to eller flere aksjonærer i et aksje- eller allmennaksjeselskap. 

Vedtekter og aksjonæravtale

En aksjonæravtale opprettes for å regulere forholdet mellom aksjonærene og for å ivareta bestemte aksjonærers særinteresser, f.eks. grunderens egeninteresser.

Slike avtaler opprettes gjerne når strategiske aksjonærer eller store lånegivere går inn i selskapet for å ivareta partenes interesser.

Mens det er lovpålagt å ha ett sett vedtekter for alle aksje- og allmennaksjeselskaper er det frivillig om akjonærene seg imellom ønsker å inngå en aksjonæravtale.

Aksjonæravtalen er IKKE underlagt noen lovgivning

Det er ingen regler i aksjeselskapsloven eller andre lover som benytter betegnelsen ”aksjonæravtale”. Betegnelsen har i seg selv ingen rettslig betydning, men må behandles som enhver avtale i forhold til alminnelig kontraktsrett og andre lover som angår innholdet i avtalen, eksempelvis aksjeloven. Det er derfor vanskelig å  fastsette helt eksakt hva en aksjonæravtale kan inneholde eller ikke før den er i strid med aksjeloven eller andre prinsipper i aksjeselskapsretten.

En avtale mellom noen eller alle aksjonærer og andre med spesielle rettigheter

En aksjonæravtale kan inngås mellom alle eller noen av aksjonærene, og mellom aksjonærer og andre som skal ha spesielle rettigheter i selskapet (eks fremtidige eiere eller lånegiver), og den kan gjelde ett eller flere spørsmål knyttet til utøvelse av aksjonærrettigheter. Innholdet kan for eksempel dreie seg om forkjøpsrett til aksjer, stemmerett i generalforsamlingen eller aksjonærenes økonomiske rettigheter eller avtale som begrenser aksjonærenes rett til å drive konkurrerende virksomhet m.m.

Når bør aksjonæravtale benyttes?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.