Domene og webhotell fra OnNet.no

Vi skal her se litt nærmere på hvordan man kan finne kostnads forbruket for ulike produksjonsfaktorer. De finnes mange ulike produksjonsfaktorer. Vi vil her kun ta for oss bedriftens material- og lønnskostnadene, da disse som regel er de største kostnadsbærerne.

Materialkostnader

For å produsere økonomiske goder vil bedriften trenge ulike former for materialer. En vanlig inndeling av materialtypene er denne:

Materialkostnader
Hovedmaterialer – er materialer som inngår i det endelige produktet, og som utgjør en vesentlig del av dette. I stedet for begrepet hovedmaterialer, anvendes ofte råvarer (Naug/Sti – 93).

Halvfabrikata – er ferdige deler eller mellom-produkter som utgjør en del av, eller inngår i, det ferdige produktet (Naug(Sti – 93).

Hjelpematerialer – forstår vi som materialer som inngår i det ferdige produkt, men som bare utgjør en liten del av dette (Naug/Sti -93).

Driftmaterialer – er materialer som forbrukes under framstillingen av det ferdige produkt, men som ikke inngår i det ferdige produkt (Naug/Sti-93).

I møbelproduksjon er treverk og stoff hovedmaterialer. Maling og beis, skruer og bolter er hjelpematerialer. Smøring til møbelfabrikkens maskiner er driftmaterialer.

I de fleste bedrifter vil det være nødvendig å føre et eget regnskap for materialforbruket (Material-regnskapet).
Materialene vil ofte utgjøre en betydelig del av de ferdige produkters verdi, og materialregnskapet bør derfor være et ledd i en effektiv kontroll med innkjøp og forbruk av materialer.

Materialkontrollen kan deles inn i to hoveddeler:

  1. Innkjøpkontroll
  2. Lagerkontroll

Innkjøpkontroll

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.