Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Vi skal her se litt nærmere på hvordan man kan finne kostnads forbruket for ulike produksjonsfaktorer. De finnes mange ulike produksjonsfaktorer. Vi vil her kun ta for oss bedriftens material- og lønnskostnadene, da disse som regel er de største kostnadsbærerne.

Materialkostnader

For å produsere økonomiske goder vil bedriften trenge ulike former for materialer. En vanlig inndeling av materialtypene er denne:

Materialkostnader
Hovedmaterialer – er materialer som inngår i det endelige produktet, og som utgjør en vesentlig del av dette. I stedet for begrepet hovedmaterialer, anvendes ofte råvarer (Naug/Sti – 93).

Halvfabrikata – er ferdige deler eller mellom-produkter som utgjør en del av, eller inngår i, det ferdige produktet (Naug(Sti – 93).

Hjelpematerialer – forstår vi som materialer som inngår i det ferdige produkt, men som bare utgjør en liten del av dette (Naug/Sti -93).

Driftmaterialer – er materialer som forbrukes under framstillingen av det ferdige produkt, men som ikke inngår i det ferdige produkt (Naug/Sti-93).

I møbelproduksjon er treverk og stoff hovedmaterialer. Maling og beis, skruer og bolter er hjelpematerialer. Smøring til møbelfabrikkens maskiner er driftmaterialer.

I de fleste bedrifter vil det være nødvendig å føre et eget regnskap for materialforbruket (Material-regnskapet).
Materialene vil ofte utgjøre en betydelig del av de ferdige produkters verdi, og materialregnskapet bør derfor være et ledd i en effektiv kontroll med innkjøp og forbruk av materialer.

Materialkontrollen kan deles inn i to hoveddeler:

  1. Innkjøpkontroll
  2. Lagerkontroll

Innkjøpkontroll

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.