Domene og webhotell fra OnNet.no

Empiriske undersøkelser utført av Stabell og Fjeldstad (1998) viste at verdikjeden ikke egnet seg til å forklare verdiskapningen i alle bedrifter, da ikke alle bransjer har kjedet verdiskapning. Mange bedrifter bør heller sees på og vurderes som et verdinettverk, hvor bedriften tilbyr en nettverkstjeneste. I verdinettverket skapes verdi ved at selskapet danner en link mellom kundene. Mens Porter (1985) beskrev aktivitetene som en verdikjede, har Stabell og Fjelstad (1998) utvidet dette til å omfatte to alternative verdikonfigurasjoner: verdiverksted og verdinettverk.

Hva er et verdinettverk?

Verdinettverk, er en alternativ verdikonfigurasjon til verdikjeden og verdiverksted og betegner virksomheter som skaper verdi ved:

“å koble klienter og kunder som er, eller ønsker å være, avhengige av hverandre”.

Typiske virksomheter som har en verdiskapningprosess som er konfigurert som et verdinettverk er:

“Virksomheter som driver formidling av informasjon, penger, produkter og tjenester”.

Verdinettverket beskriver aktivitetene i formidlende virksomheter, f.eks. banker og forsikringsselskaper. Verdiskapningen skjer ved å koble sammen ulike typer aktører. Hva som kobles sammen, og hvordan det blir gjort, varierer. DnB kobler sammen låntagere og långivere. Netcom gjør det mulig for folk å kommunisere med hverandre over lange avstander.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.