Domene og webhotell fra OnNet.no

four men playing table tennis
Photo by Proxyclick Visitor Management System

Generasjon Y og Z har andre forventninger til sin arbeidsplass og leder enn babyboomers og generasjon X

Alderen til medarbeideren på en arbeidsplass avgjør i stor grad hvilke forventninger de har til arbeidsplassen og sin leder. Dette kommer tydelig frem hvis vi spør folk som tilhører Generasjon Y og Generasjon Z og sammenligner svarene deres med svarene til Generasjon X og Babyboomers.

Babyboomers – personer født mellom 1946-1964.
Generasjon X – personer født mellom 1965- 1977.
Generasjon Y – personer født mellom 1978-1995.
Generasjon Z – personer født etter 1995.

ManPowerGroups sin Work Life-undersøkelse viser at det er store forskjeller mellom hvilke forventninger de yngre generasjonene (Generasjon Y og Z) har til sin arbeidsplass og leder i forhold til de eldre generasjonene (Generasjon X og Babyboomers).

Generasjonsforskjellene skyldes at disse generasjonene er oppvokst i en forskjellig tid. De yngre generasjonene har derfor et annet tankesett, verdigrunnlag, holdninger, interesser og atferdsmønstre enn de eldre generasjonene. Noen fremtredende forskjeller hos de yngre generasjonene i forhold til de eldre, er at de yngre generasjonene:

 • Krever å bli sett
 • Krever meningsfullt arbeid
 • Tar mer samfunnsansvar
 • Opptatt av virksomheten identitet
 • Kun har opplevd tranformasjonsledelse
 • Er mer “meg” orienterte 
 • Ser ikke på karrieren som lineær
 • Foretrekker horisontal samordning fremfor vertikal
 • Ønsker visuell og gruppebasert læring
 • Krever en annen form for tilbakemelding
 • Forventer rask forfremmelse og belønning
 • Har et annet verdenssyn

Krever å bli sett

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss