Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en merkeverdikjede?

Merkeverdikjeden eller ”brand value chain” er en modell utviklet av Keller og Lehmann for å se på sammenhengen mellom virkemidler og effekter i merkevarebyggingen og oppfattet merkeverdi.

Merkeverdikjeden viser hvilke arbeidsoppgaver praktisk merkevarebygging går ut på.

merkeverdikjeden
Figur: Merkeverdikjeden, Merkevareledelse på norsk, Samuelsen, Peretz og Olsen 2010

Mellom hvert steg i merkeverdikjeden er det ulike multiplikatorer som bestemmer i hvilken grad verdi skapt på et steg i kjeden, overføres til neste steg i modellen. Multiplikatorene forsterker eller svekker verdien skapt på trinnet før.

Det finnes tre multiplikatorer:

  1. programkvalitet
  2. markedsforhold
  3. investorenes markedsvurdering. (Samuelsen, Peretz og Olsen 2010)

De som har jobbet med merkevarebygging en stund vet at merkevarebygging er en av de vanskeligste og mest tidkrevende oppgavene en markedsfører kan begi seg ut på. Skal vi lykkes kreves dette en systematisk tilnærming av problemstillingen, hvor alle beslutninger blir tatt på bakgrunnen av informasjonen man får fra virksomheten Business Intelligence system for å unngå at beslutningene blir tatt på bakgrunn av en magefølelse fremfor fakta.

Merkevarebyggingen må bygge på en helhetlig tenking og strategi som inkluderer alle sider av organisasjonen og da spesielt markedsapparatet. Husk bare at: – Sluttmålet med merkevarebygging er å tjene mer penger enn hvis vi ikke gjennomførte strategien!

To fundamentale forutsetninger:

  1. Økonomiske effekter av merkeverdi har sitt utgangspunkt i sterke posisjoner hos kundene
  2. Merkeverdi skapes som et resultat av virksomhetens investeringer i merkevarebygging

Steg 1: Marketing program

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.