Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er en inntektsmodell?

En inntektsmodell forklarer:

hvordan virksomheten tjener penger!

Nærmere bestemt skal inntektsmodellen fortelle:

  • hvordan kundene skal betale
  • hvor mye de skal betale, inkludert pris kalkulasjons metode.
  • hvilken prisdifferensiering og rabattpolitikk som følg
  • hvordan verdien som skapes skal deles mellom aktørene i verdiskapningprosessen

Inntektsmodell typer

Når vi skal velge forretningsmodellens inntektsmodell er det mest grunnleggende spørsmålet:

Skal virksomheten velge en direkte- eller indirekte inntektsmodell, eventuelt en kombinasjon av en direkte- og indirekte inntektsmodell?

Forskjellen mellom en direkte- og indirekte inntektsmodell kan forklares slik:

inntektsmodell

Direkte inntektsmodell

I en direkte inntektsmodell betaler kunden selv for tjenesten eller produktet. Disse inntektsmodellene er de mest vanlige i den fysiske verden, mens de indirekte inntektsmodellene er de mest vanlige på Internett.

direkte-inntektsmodell

Def finnes mange ulike direkte inntektsmodeller. Det store sprekteret kan imidlertid grovsorteres i to hovedkategorier av direkte inntektsmodeller:

  • Kjøpemodeller – Kjøpemodeller er en fellesbetegnelse for alle inntektsmodeller hvor kunden kjøper eiendomsretten til et produkt gjennom transaksjonen de inngår med virksomheten.
  • Leiemodeller – Leiemodeller er en fellesbetegnelse for alle inntektsmodeller hvor kunden ikke kjøper, men leier eiendomsretten til et produkt fra virksomheten.

Innenfor hver av disse hovedkategoriene finnes det så en rekke ulike inntektsmodeller å velge mellom.

Kjøpemodeller

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.